هنر آشپزی – برگزاری پنجمین دور برنامهء "گوو دو فرانس – طعم فرانسه" سال ۲۰۱۹ / ۱۳۹۸ در کابل [fr]

به افتخار هنر پُخت و پَز فرانسوی، بروز پنجشنبه ۲۱ مارچ (اول حمل) مصادف به نوروز امسال، برنامهء موسوم به "گوو دو فرانس – طعم فرانسه" مجدداً برپا گردید و جامه عمل پوشید. این پنجمین دور همایش طعام فرانسوی که بذات خود یگانه بود، با ارائهء فهرستی ازغذاهای لذیذ تهیه شده "به طرز فرانسوی" در عین روز، به هنر آشپزی کشور مان ارجیحت قایل شده، افتخار بخشید.

JPEG

بروز پنجشنبه ۲۱ مارچ ۲۰۱۹ میلادی (اول حمل ۱۳۹۸ هجری شمسی) مصادف به نوروز امسال، سرآشپزان مطرح و نامور، دیدگاه شان را از "طعام شب فرانسوی" بر محور یک سلسله برنامه های جامع و ارجگزار به پُخت و پَز مسئولانه، در ۵ قارهء جهان و در بیش از ۱۵۰ سفارتخانه و قونسلگری جمهوری فرانسه منجمله سفارت جمهوری فرانسه مقیم جمهوری اسلامی افغانستان پیشنهاد و معرفی کردند. یک فهرستی از خوراکه های مطبوع برای دنیا : هر طعام شب آیینهء پُخت و پَزی بود که از کمترین شحم، بوره و نمک استفاده کرده، و همچنان مواظب "خوراک خوب و مناسب" و محیط زیست می بود.

JPEG

هنر آشپزی یکی از ستون های جذابیت سیاحتی فرانسه است. این هنر خاص با اذعان یک ثلث سیاحان مبنی بر اینکه مقصد سفر شان به فرانسه میراث پخت و پَزاش است، در امر درخشش بین المللی این سرزمین فعالانه سهم بارز دارد. غنامندی و ویژگی آشپزی و تنوع خاک و خوراک سُنتی مان، و اما نیز برچسب "غذأی لذیذ فرانسوییان" در فهرست میراث فرهنگی معنوی سازمان تعلیمی، علمی و فرهنگی ملل متحد –"یونِسکو"، البته آنقدر برگه های برنده ای است که بنفع حفظ جایگاه فرانسه در صدر اهداف بازدید سیاحت جهانی می انجامد. برنامهء "گوو دو فرانس – طعم فرانسه" به والا بودن این کاردانی و مهارت قدر و ارزش می دهد، و معهذأ یک وسیله ای اساسی در راستای ترویج و ارتقای هدف بازدید از سرزمین فرانسه شمرده می شود.

تاریخ نشر 07/09/2020

قسمت بالایی صفحه