تهنیات و تبریکات سفارت کبرا و پیام سفیر کبیر جمهوری فرانسه بمناسبت بزرگداشت از صدمین سالگرد استرداد استقلال افغانستان [fr]

PNG

سفارت کبرای جمهوری فرانسه مقیم جمهوری اسلامی افغانستان، بمناسبت مراسم بزرگداشت از صدمین سالگرد استرداد استقلال افغانستان، عالیترین مراتب تهنیات و تبریکات خویش را به کافهء مردم متدین، غیور و آزادی خواه افغانستان تقدیم می دارد.

JPEG

بمناسبت برگزاری مراسم گرامیداشت از صدمین سالروز استرداد استقلال افغانستان، پیام تبریکیهء آقای داوید مارتینون، سفیر کبیر جمهوری فرانسه مقیم جمهوری اسلامی افغانستان را از اینجا دریافت داشته، استماع فرمایید :

تاریخ نشر 07/09/2020

قسمت بالایی صفحه