آیا میدانستید

آیا میدانستید ؟ قدیمی ترین قانون حالت مدنی که در آرشیف قنسلی شهر نانت حفظ شده همان نقل است که در 1798 در شهر الیپ کشور سوریه صادر گردیده ولیکن مطابق قانون سال 1765 میباشد. سند دومی نیز از سال 1806 بوده و آن هم از شهر الیپ میباشد. ماده 48 (...)
  • درصورت بروز حالت یا وضعیتی پیش بینی نشده ای در خارج از کشور، چگونه واکنشی باید داشت ؟

    اگر شما جهت انجام تعطیلات، سفر کاری یا اقامت در خارج از کشور عزیمت می نمایید، امکان دارد که با حالات و اوضاع پیش بینی نشده ای مواجه گردید. چگونگی واکنش مناسب و لازمه درصورت عدم تسلط بر لسان یا عدم شناخت از عادات یا رموز کشور میزبان، مدام کاری آسانی نیست.

    lire la suite

  • آیا میدانستید

    آیا میدانستید ؟ قدیمی ترین قانون حالت مدنی که در آرشیف قنسلی شهر نانت حفظ شده همان نقل است که در 1798 در شهر الیپ کشور سوریه صادر گردیده ولیکن مطابق قانون سال 1765 میباشد. سند دومی نیز از سال 1806 بوده و آن هم از شهر الیپ میباشد. ماده 48 قانون (...)

    lire la suite

قسمت بالایی صفحه