روابط بین فرانسه و افغانستان

 • زراعت

  کمک زراعتی فرانسه در همکاری نزدیک با وزارت زراعت افغانستان به کار برده میشود و علاوه بر این سمت دهی آن به کارگیری آن درادارات وزارت میباشد. این امر از یک طرف تقویت توانایی و امکانات عملکرد وزارت را در کابل و ولایات و از طرف دیگر تدارک کمک تخنیکی (...)

  lire la suite

 • صخت عامه

  سفارت فرانسه در افغانستان متعهد به بازسازی سیستم صحی کشور در کنار دولت افغانستان میباشد.
  تلاش کشور فرانسه در زمینه آموزش متخصصین صحی و در زمینه بازسازی سیستم بانک خون متمرکز شده است.
  آموزش
  آموزش متخصصین صحی در سطح شفاخانه های مربوط به (...)

  lire la suite

 • باستانشناسی

  هیات نمایندگی باستانشناسی فرانسه در افغانستان (دافا)
  دافا در سال 1922 به درخواست دولت افغانستان به منظور اطمینان بخشی کاوشهای باستانشناسی در افغانستان ایجاد گردید. بدنبال یک وقفه کاری در زمان جنگ دوم جهانی، فعالیتها بار دیگر در سالهای 47-1946 (...)

  lire la suite

 • تعلیم و تربیه

  از سرگیری همکاری در زمینه تعلیم و تربیه بلافاصله بعد از سقوط حکومت طالبان در بخشی که کشور فرانسه حضوری قدیمی (بعد از سال 1922) و عنعنه ای عالی داشته است، با پشتیبانی از دو لیسه بزرگ کابل یعنی استقلال و ملالی تعقیب گردید.
  بازسازی سیستم تعلیم و (...)

  lire la suite

 • پارلمان

  کشور فرانسه در ماه سپتامبر 2004 بعنوان کادر کمک دهنده به پارلمان افغانستان برگزیده شد. کشور فرانسه در حدود 2.5 میلیون یورو را در پروژه همکاری پارلمانی (کمک به استقرار قوه مقننه افغانستان)، مساعی مشترک میان (برنامه سازمان ملل متحد برای توسعه) و (...)

  lire la suite

 • اردو

  آموزش اردوی ملی افغانستان در مکاتب اساسی و مراکز آموزش نظامیان افغان در چوکات عملیات اپیدوت یا آموزش اردوی افغانستان و یا پذیرش صاحب منصبان افغان در مکاتب نظامی فرانسه، پروژه ای مشخص در کمک و همکاری نظامی میباشد. این برنامه در همکاری با (...)

  lire la suite

 • پولیس

  بخش همکاری تخنیکی بین المللی پولیس در ماه ژوییه سال 2003 بدنبال تعهد کشور فرانسه در معاهده پاریس در مسیر مواد مخدر، شعبه خویش را در کابل افتتاح نمود. کشور فرانسه همچنان در بازسازی پولیس افغان با هزینه 1.9 میلیون یورویی در مدت دو سال شرکت دارد. (...)

  lire la suite

 • سمعى و بصرى

  از سال ۲۰۰۱ به اينطرف، فرانسه كارهاى زياد در بازسازى و انكشاف خبر رسانيهاى افغان انجام داده است .
  راديو تلويزيون ملى افغانستان
  نهاد ملى سمعى و بصرى فرانسه (INA) به تلويزيون ملى افغانستان و"افغان فلم" در بخش ترميم تصاوير آرشيف شان كه بيش از (...)

  lire la suite

 • نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری افغانستان

  ما از اعلان نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری افغانستان مستحضر گردیده، و آن را تسجیل و مرقوم داشتیم. اکنون، روند انتخاباتی باید به پایهء اکمال و اتمام رسد. مردم شریف افغانستان تا استتمام واقعی این مرحله، سزاوار و مستحق یک روند قانونی، معتبر و عاری از مناقشه هستند.

  lire la suite

 • افغانستان : "زنان و کودکان همچنان هزینه سنگین را می پردازند"

  گفتمان سه ماهه درمورد افغانستان – متن سخنرانی خانم اَن گِگِن، معاون نماینده دائمی جمهوری فرانسه نزد سازمان ملل متحد – شورای امنیت، ۱۶ دسامبر ۲۰۱۹ میلادی / ۲۵ قوس ۱۳۹۸ هجری شمسی

  lire la suite

قسمت بالایی صفحه