آتشه امنیت داخلی

  • گفتگو با وزیر جدید امور داخله افغانستان

    بتاریخ 7 فبروری 2015 مطابق 18 دلو 1393، سفیر فرانسه و اَتشه امنیت داخلی بحضور آقای نورالحق علومی وزیر جدید امور داخله افغانستان پذیرفته شدند.

    lire la suite

  • بخش امنیت داخلی

    # ریاست همکاری بین المللی DCI این اداره مشترک از پولیس، ژاندرمری ملی و اداره همکاری های بین المللی به تاریخ اول سپتبمر سال 2010 میلادی ایجاد گردید. این اداره توسط دولت ایجاد شده و نیروی های پولیس و ژاندرم که در همکاری با پولیس بین المللی کار (...)

    lire la suite

قسمت بالایی صفحه