سال ۱۳۹۹ هجری شمسی مبارکباد !

JPEG

سفارت کبرای جمهوری فرانسه مقیم جمهوری اسلامی افغانستان نوروز، این نخستین لحظات نیکو و نویدبخش فصل شاداب بهار، و سال جدید ۱۳۹۹ هجری شمسی را برایتان صمیمانه تبریک می گوید.

JPEG

تاریخ نشر 25/04/2021

قسمت بالایی صفحه