سفارت کبرای جمهوری فرانسه مقیم جمهوری اسلامی افغانستان : مراسم ادأی احترام به آقای ژاک شیراک، رئیس جمهور فقید فرانسه [fr]

بروز دوشنبه ۳۰ سپتامبر ۲۰۱۹ میلادی مصادف به ۸ میزان ۱۳۹۸ هجری شمسی، سفارت کبرای جمهوری فرانسه مقیم کابل یک کتاب درج مراتب تسلیت و تعزیت را بمناسبت گرامیداشت از آقای ژاک شیراک، رئیس جمهور اسبق جمهوری فرانسه گشود.

JPEG

جم غفیری شخصیت ها، بشمول آقایان محمد اشرف غنی، رئیس جمهوری اسلامی افغانستان و داکتر عبدالله عبدالله، رئیس اجرائیه کشور این صحیفهء مخصوص ابراز سوگ و همدردی را امضأ نمودند، و از خاطرات و کارکردهای سیاسی و ملی آقای شیراک یادآهانی بعمل آورده، و به شخصیت منحصر به فرد مشارالیه ارجگزاشتند.

JPEG

آقای داوید مارتینون، سفیر کبیر جمهوری فرانسه مقیم جمهوری اسلامی افغانستان از ذوات فوق الذکر پذیرایی و میزبانی نمود. برعلاوه، کارمندان سفارت کبرای جمهوری فرانسه مقیم کابل، برسم اظهار احترام و ادب به شخصیت رئیس جمهور اسبق، یک دقیقه سکوت اختیار نمودند.

نمایش متناوب عکس های شخصیت های حاضر در مراسم فوق الذکر :

خطابهء رئیس جمهوری فرانسه – ادأی احترام به رئیس جمهور ژاک شیراک (پنجشنبه، ۲۶ سپتامبر ۲۰۱۹ میلادی / ۴ میزان ۱۳۹۸)

JPEG

" امروز صبح، رئیس جمهور ژاک شیراک ما را ترک کرد. ما فرانسوییان یک دولتمردی را از دست می دهیم که دوست اش داشیم، به آنقدری که مایان را دوست می داشت. گذشت بیش از چهل سال زندگی سیاسی، آقای ژاک شیراک را مبدل به یک چهره آشنا کرده بود. ما چه با افکار و نبردهای موصوف موافق باشیم و یا نباشیم، ولی ما همه مایان را در این مرد می یابیم، این مردی که شبیه ما بود و ما را متفق و متحد می ساخت. (...) رئیس جمهور شیراک مظهر یک طرز تفکری از سرزمین فرانسه بود."

خطابهء آقای امانوئل ماکرون، رئیس جمهوری فرانسه را بمناسبت یادبود از رئیس جمهور فقید ژاک شیراک از اینجا دریافت داشته، استماع فرمایید : : https://www.elysee.fr/emmanuel-macron/2019/09/26/hommage-au-president-jacques-chirac

تاریخ نشر 07/09/2020

قسمت بالایی صفحه