سفارت فرانسه سوءقصد روز اول فبروری علیه پولیس نظم عامه را محکوم می کند. [fr]

سفارت فرانسه با شدیدترین الفاظ سوءقصد قبیح دهشت افگنی که دیروز بعد از ظهر در کابل ریاست عمومی پولیس نظم عامه را هدف قرار داد، تقبیح می نماید.

-  نهاد پولیس نظم عامه، این واحد نخبگان پولیس افغانستان که قاطعانه و شجاعانه از داشتن حق امنیت و آزادی عامه در افغانستان دفاع می کند، یکباردیگر در مقابل جنون مرگبار عناصر دهشت افگن متقبل هزینه سنگین و هنگفتی گردید. این دهشت افگنان می کوشند تا مانع افغانستان به دسترسی به امنیت و مردم سالاری شوند ؛ ارزش های بنیادی که آرمان والای اتباع این کشور می باشد.

-  سوءقصد دیروز دوشنبه اول فبروری در محل ورودی ریاست عمومی پولیس نظم عامه در بین جوانان ملکی که تقاضای شمولیت در این اورگان معتبر پولیس افغانستان را داشتند، رُخ داد.

-  این حملهء تروریستی تلفات سنگینی بجا گذاشت : ۲۰ کشته و بیش از ۳۰ زخمی، با تعدادی در وضعیت صحی وخیم که درمیان شان افرادی وابسته به پولیس نظم عامه وجود داشته و اما، در جمع مجروحین نیز ملکیان بیگناهی هستند که آرزوی شان ایثار در راه وطن و بکارگیری جرأت و نیرو در راستای خدمت به هموطنان شان بود.

-  در چنین حالت المناک، مراتب تسلیت و غمشریکی خودرا به اقارب جمیع قربانیان اعم از کشته شدگان و زخمیان، همچنان به مقام رهبری ریاست پولیس نظم عامه، به تمام کادرهای سخت متأثر و رنجدیده ای این نهاد و نیز مراتب همدردی و تأثرات خودرا به همهء قواه دفاعی و امنیتی در افغانستان ابراز می داریم.

تاریخ نشر 07/09/2020

قسمت بالایی صفحه