ملاقات و گفتگوی آقای داوید مارتینون، سفیر جدید التقرر جمهوری فرانسه با آقای صلاح الدین ربانی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی افغانستان (کابل، ۱۰ دسامبر ۲۰۱۸ / ۱۹ قوس ۱۳۹۷)

بروز دوشنبه ۱۰ دسامبر ۲۰۱۸ میلادی مصادف به ۱۹ قوس ۱۳۹۷ هجری شمسی، آقای داوید مارتینون، سفیر جدید التقرر جمهوری فرانسه در افغانستان با آقای صلاح الدین ربانی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی افغانستان گفتگو و ملاقات تعارفی نمود.

JPEG

قبل از انجام قریب الوقوع مراسم رسمی تقدیم اعتماد نامه سفیر جدید جمهوری فرانسه بحضور رئیس جمهوری افغانستان، انجام این دیدار تعارفی و مشافهه دوستانه درمورد روابط دیرینه میان مملکتین، اوضاع جاری سیاسی وغیره وزیر امور خارجه کشور با موصوف، نخستین گام استقرار تماس، ارتباط و مراوده فرستاده و نماینده عالی فرانسه خاصتاً در امور سیاسی و دیپلوماتیک با سران دولتی و حکومتی افغانستان محسوب می گردد.

تاریخ نشر 11/12/2018

قسمت بالایی صفحه