سـفر سـفیر فرانســـه به ولایـت هلمنـــــد (۲ آگسـت ۲۰۱۸ / ۱۱ اسـد ۱۳۹۷)

بازدید از ولایت هلمند : آقای فرانسوا ریشیهِ، سفیر جمهوری فرانسه مقیم جمهوری اسلامی افغانستان، هفته گذشته عازم ولایت هلمند گردید.

JPEG

موصوف در آنجا با آقای یاسین خان والی و مقامات ولایت هلمند درمورد روند انتخابات، تأمین امنیت، عرضهء خدمات صحی، وضعیت فرهنگ و معارف در این ولایت بحث و گفتگو نمود.

JPEG

سفیر فرانسه با نیروهای دلیر نظم عامه ملی افغانستان نیز دیدار نمود.

JPEG

آقای فرانسوا ریشیهِ، سفیر فرانسه مقیم افغانستان حین عزیمت اش به ولایت هلمند، از قلعه و درب تاریخی بُست بازدید بعمل آورد.

JPEG

... و با خبرنگار رادیو – تلویزیون ملی افغانستان در محل نیز مصاحبه نمود.

JPEG

تذکار باید داد که نخستین حفریات باستانشناسان فرانسوی در این ساحه تاریخی ولایت هلمند به سال ۱۹۴۸ میلادی (سال ۱۳۲۷ هجری شمسی) بر می گردد. هیئت باستانشناسی فرانسه در افغانستان – "دافا" یکسال قبل از گشایش رسمی نمایندگی سیاسی جمهوری فرانسه نزد دولت شاهی افغانستان، در سال ۱۹۲۲ میلادی مصادف به سال ۱۳۰۱ هجری شمسی ایجاد گردید.

JPEG

تاریخ نشر 02/08/2018

قسمت بالایی صفحه