آقای فرانسوا ریشیهِ سفیر جدید فرانسه اعتمادنامه خویش را به محترم محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان تقدیم نمود [fr]

جلالتمآب آقای فرانسوا ریشیهِ سفیر جدید فرانسه در افغانستان، بروز جمعه ۱۷ جون (۲۸ جوزا) اعتمادنامه خویش را به جلالتمآب داکتر محمد اشرف غنی رئیس جمهور جمهوری اسلامی افغانستان تقدیم نمود.

بدین مناسبت، سفیر فرانسه پیوندهای تاریخی دوستی و اساسات احترام متقابلی را که تقریباً از یک قرن بدینسو میان افغانستان و فرانسه وجود دارد، تأیید مجدد نمود. موصوف برعلاوه، قاطعیت مقامات فرانسوی را در راستای گسترش و عمیق ساختن همکاری میان دو کشور، منبعد استوار بر معاهدهء دوستی و همکاری که بعد از تاریخ ۲۱ اکتوبر ۲۰۱۲ (۳۰ میزان ۱۳۹۱) مرعی الاجرا گردید، خاطر نشان ساخت.

JPEG

آقای فرانسوا ریشیهِ مراتب گرمترین دوستی رئیس جمهور فرانسه را به جلالتمآب داکتر محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان نیز ارائه نمود.

JPEG

تاریخ نشر 07/09/2020

قسمت بالایی صفحه