اتحادیهء اروپا – سوریه – کنفرانس بروکسل درمورد آیندهء سوریه و منطقه (۵ اپریل ۲۰۱۷ / ۱۶ حمل ۱۳۹۶)

آقای ژان – مارک ایرو، وزیر امور خارجه و انکشاف بین المللی جمهوری فرانسه، بروز چهارشنبه ۵ اپریل ۲۰۱۷ (۱۶ حمل ۱۳۹۶) در کنفرانس اختصاص یافته به آیندهء کشور سوریه و منطقه در شهر بروکسل اشتراک ورزید.

JPEG

کنفرانس مذکور که از سوی اتحادیهء اروپا، سازمان ملل متحد، آلمان، کویت، ناروی، قطر و انگلستان مشترکاً ریاست می گردید، به ادامهء کنفرانس مورخ ۴ فبروری ۲۰۱۶ (۱۵ دلو ۱۳۹۴) لندن دربارهء ارائه پاسخ بین المللی به پیامدهای بحران سوریه، بخصوص جهت امداد رسانی به مردم سوریه و به کشورهای که از مهاجرین سوریایی پذیرایی می کنند، انجام یافت.

آقای ژان – مارک ایرو، وزیر امور خارجه فرانسه، درحالیکه اسلحهء کیمیایی مجدداً در سوریه بکار رفته است، یک پیام هشداردهنده و بسیج کننده را اعلام نمود. نامبرده تذکار داد، جامعهء جهانی باید در مقابل شرایط اسفناکی که بعد از شش سال جنگ اینک دامنگیر کشور سوریه گردیده است، بسیج باقی ماند : یعنی، بیش از ۰۰۰ ۳۰۰ کشته، ۵ میلیون مهاجر و ۶ میلیون بیجاشده، تشدید خشونت ها از سوی رژیم و ایجاد سد و موانع بروی عرضهء خدمات و امداد بشردوستانه.

آقای ژان – مارک ایرو، استعجالیت تطبیق انتقال سیاسی در سوریه، بر مبنی قطعنامه شماره ۲۲۵۴ شورای امنیت ملل متحد و خبرنامهء ژنیو را خاطر نشان ساخت. این مأمول هدف مذاکراتی را تشکیل می دهد که تحت سرپرستی سازمان ملل متحد به پیش برده شده و باید بزودی در شهر ژنیو از سرگرفته شود. بدون یک انتقال واقعی، اشتراک اروپا در امر بازسازی سوریه ناممکن خواهد بود.

وزیر امور خارجه ایرو، تعهد فرانسه را به پشتیبانی این کشور از مردم و ممالک همجوار سوریه، بخصوص از کشورهای لبنان، اُردن و ترکیه مجدداً تأیید نمود.

جهت معلومات مزید :
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/syrie/evenements/actualites-2017/article/union-europeenne-syrie-conference-de-bruxelles-pour-l-avenir-de-la-syrie-et-de

تاریخ نشر 05/04/2017

قسمت بالایی صفحه