آتش سوزی کلیسای نوتر – دام پاریس، بنأی که ثبت فهرست میراث جهانی "یونِسکو" است. (۱۵ اپریل ۲۰۱۹ / ۲۶ حمل ۱۳۹۸) [fr]

ساخت و ساز علیای کلیسای نوتر- دام پاریس، شب دوشنبه ۱۵ اپریل ۲۰۱۹ میلادی (۲۶ حمل ۱۳۹۸ هجری شمسی) طعمهء حریق مهیب گردید.

JPEG

حریق مدهش بخش بزرگی از این کلیسای ۸۵۶ ساله را که یکی از مهم ترین بنأهای فرانسه بشمار می آید، سوزاند. این ساختمان باشکوه قدیمی و اعمار شده به سبک گوتیک قرون وسطایی محض مکان عبادت نه، بل نمادی از ارزش های تاریخی، فرهنگی، ادبی، هویت باستانی، هنر معماری و ... سرزمین فرانسه، بخصوص شهر پاریس است. خاطر نشان باید ساخت که نوتر – دام میراث فرهنگی جهان نیز محسوب می گردد.

JPEG

کلیسای نوتر – دام که در قلب شهر پاریس واقع محلی مسمأ به "جزیرهء شهر" قرار دارد، یکی از آبدات نمادین پایتخت فرانسه است. کلیسای مذکور که عمارتی است بیشترین مورد علاقه و تمجید بازدیدکنندگان در قارهء اروپا، از سال ۱۹۹۱ میلادی (۱۳۷۰ هجری شمسی) بدینسو، در فهرست میراث جهانی سازمان تعلیمی، علمی و فرهنگی ملل متحد – "یونِسکو" درج و ثبت شده است.

JPEG

" همه چشمان به سمت بالایی کلیسا دوخته شده بود. آنچه را می دیدند، عجیب و شگفت آور بود. در قسمت فوقانی مرتفع ترین دهلیز، بُلندتر از پنجرهء خورشیدی مرکزی، شعله عظیم آتش در میان دو برج ناقوس بصوب آسمان می جهید و زبانه می کشید." برگرفته از رومان تاریخی ویکتور هوگو تحت عنوان "نوتر – دام پاریس" منتشره ماه مارچ سال ۱۸۳۱ میلادی / ماه حمل سال ۱۲۱۰ هجری شمسی

JPEG

Voir : https://onu-geneve.delegfrance.org/Incendie-de-la-cathedrale-Notre-Dame-a-Paris-inscrite-au-patrimoine-mondial-de

تاریخ نشر 07/09/2020

قسمت بالایی صفحه