پنجمین کنفرانس بین المللی (IMFE) یا انستیتیوت طبی فرانسه برای طفل کابل [fr]

انستیتیوت طبی فرانسه برای طفل کابل (IMFE) به روزهای 8 و 9 اکتوبر 2015 (مطابق به 16 و 17 میزان 1394) پنجمین کنفرانس بین المللی خودرا دایر نمود. نشست مذکور که از سوی پوهنتون کابل در اودیتوریم آن نهاد پذیرای می شد، زمینه را به 62 محقق مساعد ساخت تا تنوع و توانایی فکر و اندیشه را در عرصهء صحت مادران و نوزادان تبارز دهند. اشتراک کنندگانی کنفرانس خاصتاً در بخش توسعهء برنامه های آگاهی دهی و تعلیم و تربیه تأکید ورزیده و با تطبیق این برنامه ها در پخش همزمان مداوا و تدابیر پیشگیرانه، می توان میزان مرگ و میر اطفال را کاهش داد. زیرا، با وجود دست آوردهای بارز چند سال اخیر، افغانستان هنوز شاخص بُلند وفیات کودکان را دارا می باشد.

JPEG

موَفقیت این گِردهمایی مبیین جایگاهء رو به صعود انستیتیوت طبی فرانسه برای طفل (IMFE) در ساحهء ارائهء خدمات شفاخانه های افغانستان به شهروندان می باشد. عمل جراحی موَفقانه جداساختن دو خواهر به نام های عایشه و صدیقه که در تابستان گذشته حین تولد از ناحیه بطن باهم پیوست بدنیا آمده بودند، گواه این امر است. این عملیات، نخستین به نوع خود در تاریخ طبابت افغانستان، انعکاس قوی بدنبال داشت و امروز نمادی از پیروزی انستیتیوت طبی و دست آوردی نیز برای تمام مسلک طبابت محسوب می شود.

JPEG

انستیتیوت طبی فرانسه برای طفل (IMFE) از بدوء تأسیس اش در سال 2006، با کمکی یک شراکت بِکری که حکومت های فرانسه و افغانستان، موَسسه فرانسوی "زنجیر امید" و شبکهء انکشاف آغا خان را باهم شریک ساخته است، به رُشد و توسعه خود ادامه می دهد. سال جاری 2015 با توسعهء بخش آموزش، معایناتِ از راه دور و اولین عمل مستقیم جراحی قلب باز در ماه میِ، رقم خورد. افتتاح بیش بینی شدهء مرکز-ثقل مادران و اطفال در سال 2016، گام دیگریست بسوی تنوع در عرضهء خدمات معالجوی. خانه جدید اطفال افغان، با پیشکش نمودن شرایط اسکان مناسب به خانواده ها، اجازه می دهد تا مریضان جوانی که از مناطق دورافتادهء کشور بدانجا مراجعه می کنند، برخوردار از پوشش طبی و مالی گردند. این منزل، هزینهء طبی و اجتماعی را یکجا بدوش گرفته و بدین منوال به بی بضاعت ترین خانواده ها اختصاص یافته است.

برای معلومات مزید :
http://www.francetvinfo.fr/sante/sexo/des-bebes-siamois-separes-avec-succes-a-kaboul_1036527.html

http://www.chainedelespoir.org/fr/nos_succes/afghanistan-pole-mere-enfant

تاریخ نشر 15/10/2015

قسمت بالایی صفحه