سفارت فرانسه مقیم افغانستان - سفرأی فرانسه در افغانستان از سال ۱۳۰۲ هجری شمسی (۱۹۲۳ میلادی) تا امروز، و چند تاریخ کلیدی [fr]

سفارت فرانسه مقیم افغانستان - سفرأی فرانسه در افغانستان از سال ۱۳۰۲ هجری شمسی (۱۹۲۳ میلادی) تا امروز، و چند تاریخ کلیدی

JPEG

JPEG نمای کنونی عمارت و محل تاریخی واقع کابل که حین استقرار روابط سیاسی و دیپلوماتیک میان جمهوری فرانسه و دولت شاهی افغانستان در سال ۱۹۲۲ میلادی (۱۳۰۱ هجری شمسی) در اختیار نمایندگی فرانسه قرار داشت. - سپتامبر ۲۰۱۸ میلادی – میزان ۱۳۹۷ هجری شمسی


۱)- آقای موریس فووشهِ ............ : از سال ۱۳۰۲ هجری شمسی (۱۹۲۳ میلادی) الی سال ۱۳۰۵ هجری شمسی (۱۹۲۶ میلادی)

JPEG


۲)- آقای مارسِل فِت ............ : از سال ۱۳۰۵ هجری شمسی (۱۹۲۶ میلادی) الی سال ۱۳۱۰ هجری شمسی (۱۹۳۱ میلادی)


۳)- آقای اَلبِرت بودار ............ : از سال ۱۳۱۰ هجری شمسی (۱۹۳۱ میلادی) الی سال ۱۳۱۳ هجری شمسی (۱۹۳۴ میلادی)

JPEG


۴)- آقای رُنهِ دولو ............ : از سال ۱۳۱۳ هجری شمسی (۱۹۳۴ میلادی) تا سال ۱۳۱۵ هجری شمسی (۱۹۳۶ میلادی)

JPEG


۵)- آقای جورج دوفور دو لا پراد ............ : از سال ۱۳۱۵ هجری شمسی (۱۹۳۶ میلادی) تا سال ۱۳۱۶ هجری شمسی (۱۹۳۷ میلادی)


۶)- آقای ژان – بَتیست باربیهِ ............ : از سال ۱۳۱۶ هجری شمسی (۱۹۳۷ میلادی) تا سال ۱۳۱۹ هجری شمسی (۱۹۴۰ میلادی)- از سال ۱۳۱۹ هجری شمسی (۱۹۴۰ میلادی) الی سال ۱۳۲۴ هجری شمسی (۱۹۴۵ میلادی) جمهوری فرانسه نماینده ای در افغانستان نداشت. زیرا، در دوران جنگ جهانی دوم نمایندگی فرانسه در افغانستان مسدود بود و ترکیه عهده دار منافع فرانسه گردید

JPEG


۷)- آقای ژان سِر، فرستادهء فوق العاده و وزیر تام الاختیار : در سال ۱۳۲۴ هجری شمسی (۱۹۴۵ میلادی)
(روابط دیپلوماتیک در ماه های قوس/جدی سال ۱۳۲۴ هجری شمسی (ماه دسامبر ۱۹۴۵ میلادی) دوباره قایم گردید.)


۸)- آقای ارمان هانریو، فرستادهء فوق العاده و وزیر تام الاختیار : از سال ۱۳۲۴ هجری شمسی (۱۹۴۵ میلادی) تا سال ۱۳۲۶ هجری شمسی (۱۹۴۷ میلادی)


۹)- آقای هانری – پُل روو، فرستادهء فوق العاده و وزیر تام الاختیار - سفیر : از سال ۱۳۲۶ هجری شمسی (۱۹۴۷ میلادی) تا سال ۱۳۲۹ هجری شمسی (۱۹۵۰ میلادی)
(بتاریخ ۲۷ حمل سال ۱۳۲۸ هجری شمسی ( ۱۶ اپریل سال ۱۹۴۹ میلادی) نمایندگی فرانسه مبدل به سفارت فرانسه گردید.)


۱۰)- آقای مارسِل بِرتِلو، سفیر : از اول میزان سال ۱۳۲۹ هجری شمسی (۱۹۵۰ میلادی) تا سال ۱۳۳۱ هجری شمسی (۱۹۵۲ میلادی)


۱۱)- آقای میشِل برِال، سفیر : از ۲۶ سرطان سال ۱۳۳۱ هجری شمسی (۱۹۵۲ میلادی) تا سال ۱۳۳۳ هجری شمسی (۱۹۵۴ میلادی)


۱۲)- آقای فرانسوا برییِر، سفیر : از ۲۳ ثور سال ۱۳۳۳ هجری شمسی (۱۹۵۴ میلادی) تا سال ۱۳۳۶ هجری شمسی (۱۹۵۷ میلادی)


۱۳)- آقای کریستیان بِل، سفیر : از ۲۶ حمل سال ۱۳۳۶ هجری شمسی (۱۹۵۷ میلادی) تا سال ۱۳۳۸ هجری شمسی (۱۹۵۹ میلادی)


۱۴)- آقای ارنو داندورَن دو میتی، سفیر : از ۱۴ عقرب سال ۱۳۳۸ هجری شمسی (۱۹۵۹ میلادی) تا سال ۱۳۴۲ هجری شمسی (۱۹۶۳ میلادی)
جهت دریافت معلومات مزید درمورد موصوف : https://gw.geneanet.org/pierfit?lang=fr&n=d+andurain+de+maytie&oc=0&p=arnaud


۱۵)- آقای جورج کَتان، سفیر : از ۲۵ جدی سال ۱۳۴۲ هجری شمسی (۱۹۶۳ میلادی) تا سال ۱۳۴۶ هجری شمسی (۱۹۶۷ میلادی)


۱۶)- آقای آندرهِ نِگر، سفیر : از ۳۰ اسد سال ۱۳۴۶ هجری شمسی (۱۹۶۷ میلادی) تا سال ۱۳۵۰ هجری شمسی (۱۹۷۱ میلادی)

JPEG

(بتاریخ ۱۸ ماه ثور سال ۱۳۴۷ هجری شمسی (۸ ماه می سال ۱۹۶۸ میلادی)، آقای جورج پومپیدو، صدراعظم جمهوری فرانسه درحضورداشت آقایان آندرهِ بِتانکوور، منشی دولت در امور خارجه، آندرهِ نِگر، سفیر کبیر فرانسه مقیم افغانستان و جامعهء اتباع فرانسوی مستقر در کابل، عمارت جدید و عصری سفارت فرانسه در کابل را رسماً افتتاح نمود.)

JPEG
JPEG


۱۷)- آقای اوژِن وِرنِر، سفیر : از ۱۷ جدی سال ۱۳۵۰ هجری شمسی (۱۹۷۱ میلادی) تا سال ۱۳۵۴ هجری شمسی (۱۹۷۵ میلادی)

JPEG


۱۸)- آقای جورج پِرووش، سفیر : از ۲۳ عقرب سال ۱۳۵۴ هجری شمسی (۱۹۷۵ میلادی) تا سال ۱۳۵۹ هجری شمسی (۱۹۸۰ میلادی)- از سال ۱۳۵۹ هجری شمسی (۱۹۸۰ میلادی) تا سال ۱۳۸۱ هجری شمسی (۲۰۰۲ میلادی) قطع روابط دیپلوماتیک. با این وجود، یک پُست دیپلوماتیک فرانسه در کابل طی این دوره طولانی حفظ گردید، و امور محوله آن بواسطهء یک شارژهِ دافیر ( مسئول امور) به پیش برده می شد.

JPEG
JPEG
JPEG


۱۹)- آقای ژاک بِرتو، شارژهِ دافیر (مسئول امور) سرپرست : از ۱۴ جدی سال ۱۳۵۹ هجری شمسی (۱۹۸۰ میلادی) تا سال ۱۳۶۰ هجری شمسی (۱۹۸۱ میلادی)


۲۰)- آقای رولان بارو، شارژهِ دافیر (مسئول امور) سرپرست : از ۵ قوس سال ۱۳۶۰ هجری شمسی (۱۹۸۱ میلادی) تا سال ۱۳۶۴ هجری شمسی (۱۹۸۵ میلادی)


۲۱)- آقای کریستیان لامبِر، شارژهِ دافیر (مسئول امور) سرپرست : از ۲۰ جوزا سال ۱۳۶۴ هجری شمسی (۱۹۸۵ میلادی) تا سال ۱۳۶۷ هجری شمسی (۱۹۸۸ میلادی)
(اما این پُست دیپلوماتیک در سال ۱۳۶۷ هجری شمسی ( سال ۱۹۸۸) میلادی مسدود گردید.)


۲۲)- آقای تییِری بِرناداک، شارژهِ دافیر (مسئول امور) سرپرست : از ۲۷ جوزا سال ۱۳۶۹ هجری شمسی (۱۹۹۰ میلادی) تا سال ۱۳۷۲ هجری شمسی (۱۹۹۳ میلادی)
(پُست دیپلوماتیک به تعلیق درآورده شده، در ماه های اسد/سنبله ۱۳۶۹ هجری شمسی ( ماه آگست ۱۹۹۰ میلادی) بواسطهء آقای تییری بِرناداک، شارژ دافیر (مسئول امور) گشایش یافت.)


۲۳)- آقای دیدیهِ لروا، شارژهِ دافیر (مسئول امور) : از ۱۰ عقرب سال ۱۳۷۲ هجری شمسی (۱۹۹۳ میلادی) تا سال ۱۳۷۷ هجری شمسی (۱۹۹۸ میلادی)

JPEG


۲۴)- آقای ژان – ایوو بِرتو، شارژهِ دافیر (مسئول امور) سرپرست : از ۲ دلو سال ۱۳۷۷ هجری شمسی (۱۹۹۸ میلادی) تا سال ۱۳۸۰ هجری شمسی (۲۰۰۱ میلادی)


۲۵)- آقای ژان – مَرَن شو، شارژهِ دافیر (مسئول امور) سرپرست : از ۱۰ سرطان سال ۱۳۸۰ هجری شمسی (۲۰۰۱ میلادی) تا سال ۱۳۸۱ هجری شمسی (۲۰۰۲ میلادی) –

JPEG


۲۶)- آقای ژان – پییِر گینوت، سفیر : از ۲۳ حوت سال ۱۳۸۱ هجری شمسی (۲۰۰۲ میلادی) تا سال ۱۳۸۴ هجری شمسی (۲۰۰۵ میلادی)
(بازگشایی رسمی سفارت فرانسه در ماه های دلو/حوت سال ۱۳۸۱ هجری شمسی ( ماه فبروری ۲۰۰۲ میلادی) صورت پذیرفت)

JPEG


۲۷)- آقای رِژیس کوئتچِت، سفیر : از ۱۲ سنبله سال ۱۳۸۴ هجری شمسی (۲۰۰۵ میلادی) تا سال ۱۳۸۷ هجری شمسی (۲۰۰۸ میلادی)

JPEG


۲۸)- آقای ژان دو پونتون دَمِکوور، سفیر : از ۲۰ ثور سال ۱۳۸۷ هجری شمسی (۲۰۰۸ میلادی) تا سال ۱۳۹۰ هجری شمسی (۲۰۱۱ میلادی)

JPEG
JPEG
"ساخت و ساز این سفارت که در اثر دهه ها سال جنگ ویرانگر صدمه دیده بود، و از سال ۱۳۷۵ تا سال ۱۳۸۰ هجری شمسی (از سال ۱۹۹۶ الی سال ۲۰۰۱ میلادی) در سالیان تیره و تاریک نظام طالبان متروک گردیده و خالی گذاشته شده بود، از سوی وزارت امور خارجه جمهوری فرانسه بین سال های۱۳۸۷ و ۱۳۸۹ هجری شمسی (۲۰۰۸ و ۲۰۱۰ میلادی) مجدداً احیأ گردید، و وسعت و تزئین یافت. سفارت بازسازی شده بتاریخ ۱۹ سرطان سال ۱۳۸۹ هجری شمسی (۱۰ جولای سال ۲۰۱۰ میلادی)، از جانب آقای بِرنارد کوشنِر، وزیر امور خارجه و اروپا جمهوری فرانسه، در زمان ایفای وظیفهء آقای ژان دو پونتون دَمِکوور بحیث سفیر کبیر فرانسه مقیم افغانستان، افتتاح گردید."


۲۹)- آقای بِرنارد باژولیِ، سفیر : از ۳ حوت سال ۱۳۹۰ هجری شمسی (۲۰۱۱ میلادی) تا سال ۱۳۹۲ هجری شمسی (۲۰۱۳ میلادی)

JPEG


۳۰)- آقای ژان – میشِل مارلو، سفیر : از ماه جوزا سال ۱۳۹۲ هجری شمسی (۲۰۱۳ میلادی) تا سال ۱۳۹۵ هجری شمسی (۲۰۱۶ میلادی)

JPEG


۳۱)- آقای فرانسوا ریشیهِ، سفیر : از ۲۶ جوزا سال ۱۳۹۵ هجری شمسی (۲۰۱۶ میلادی) تا ۲۷ عقرب سال ۱۳۹۷ هجری شمسی (۱۸ نوامبر سال ۲۰۱۸ میلادی) ا

JPEG


۳۲)- آقای داوید مارتینون، سفیر : از ۲ قوس سال ۱۳۹۷ هجری شمسی (۲۳ نوامبر سال ۲۰۱۸ میلادی ) تا اکنون ...

JPEG


تاریخ نشر 07/09/2020

قسمت بالایی صفحه