خبر ها

 • مراسم تحویل گیری وسائل طبی در شفاخانۀ تگاب

  Pôle de Stabilité ( شعبه استقرار )به تاریخ 11 جون سال 2011 اولین بستۀ ارسالی لوازم طبی را که از بودجه AFPAK به شفاخانه تگاب در چوکات پرداخت بودجه فوری دو صد هزار یورو در نظر گرفته بود، تحویل داد.
  این مراسم در حضور داشت معاون ولایت کاپیسا (...)

  lire la suite

 • 2.آغاز پروگرام “ SeLJuKaS” در حمایت از عدالت محلی

  توافقنامه چند جانبه تحت ریاست آقای بژوله سفیر فرانسه، در رابطه به آغاز پروگرام حمایت از عدالت محلی در ولایت کاپیسا و ولسوالی سروبی “ SeLJuKaS” به تاریخ 27 جولای سال 2011 به امضاء رسید.
  پروگرام "حمایت از عدالت محلی در ولایت کاپیسا و ولسوالی (...)

  lire la suite

قسمت بالایی صفحه