۷/۷ عزیمت سفیر فرانسه به شهر جلال آباد و ولایت ننگرهار بدعوت آقای نصرالله ارسلایی، رئیس عمومی شورای وزیران (۲۱ – ۲۳ فبروری ۲۰۱۷/ ۳ – ۵ حوت ۱۳۹۵) [fr]

آقای فرانسوا ریشیهِ، سفیر فرانسه در افغانستان بمناسبت این سفراش به شهر جلال آباد و ولایت ننگرهار، عزم قاطع داشت تا شخصاً به آرامگاه شاه امان الله خان حضور یابد. کشورهای فرانسه و افغانستان در زمان سلطنت غازی شاه امان الله خان روابط سیاسی را برقرار کردند.

JPEG سفیر فرانسه پای مقبره شاه امان الله خان به یاد و روان پادشاه ادأی احترام نمود.
JPEG

امان الله خان نخستین رئیس دولت افغانستان بود که طی یک دعوت و سفر رسمی عازم کشور فرانسه گردید.

فرانسه به یاد و خاطرات ماندگار این پادشاه اصلاح طلب ارج گذاشته و ادآی اعزاز و حرمت می نماید.

تاریخ نشر 07/09/2020

قسمت بالایی صفحه