۱۴ جولای، روز جشن ملی جمهوری فرانسه

تاریخ ۱۴ جولای (۲۳ سرطان) مصادف است به روز جشن ملی جمهوری فرانسه ؛ همه ساله از این روز نمادین در سرتاسر سرزمین فرانسه طی برگزاری مراسم شأندار رسمی، و محافل و جشن های پُرشور مردمی تجلیل بعمل می آید.

JPEG

هر سال در این روز تاریخی، مقامات دولتی، تشکیلات اجتماعی، سیاسی ... و مدنی، اقشار مختلف جامعه و بالاخره طیف خیلی وسیع ملت فرانسه اعم از زنان، مردان و حتی کودکان، طی یک اجماع ملی تحت شعار سه گانه انقلاب فرانسه : آزادی، برابری و برادری - محافل باشکوه و رنگین، وجشن های شاد، صمیمانه و متنوع برپا می کنند.

JPEG

فضا و هوای جاده های شهر پاریس حین برگزاری جشن ملی ۱۴ جولای در سال ۱۸۷۸ میلادی (سال ۱۲۵۷ هجری شمسی) از دید هنری کلود مونهِ، نقاش مشهور فرانسه.

JPEG

۲۲۹ سال قبل از امروز، بتاریخ ۱۴ جولای سال ۱۷۸۹ میلادی (۲۳ سرطان سال ۱۱۶۸ هجری شمسی) مردم سلحشور فرانسه قیام کردند، انقلابیون کشور داخل کارزار جهش و دگرگونی خیابانی شدند، و با هجومی زندان خوفناک و عظیم باستیل را تصرف نمودند. بزودی این واقعهء تاریخی در آن زمان، به روز نمادین انقلاب و جمهوریت فرانسه مبدل گردید.

JPEG

قابل یادآهانی است که در دورانی مملو از فراز و نشیب های متلاطم انقلاب فرانسه – اواخر قرن هژده میلادی (نیمهء دوم قرن دوازده هجری شمسی)، واقعات سیاسی و تاریخی زیاد و خطیری رُخ داد که از سوی سرنوشت ملت و سیر تاریخی فرانسه معاصر را عمیقاً رقم زد، و از جانب دیگر هر کدام بذات خویش در تاریخ انقلاب و جمهوریت فرانسه، نمادین و سرنوشت ساز محسوب می گردد. (رجوع شود به جریانات تاریخ انقلاب فرانسه در قرن هژده م.)

JPEG

تاریخ نشر 15/07/2018

قسمت بالایی صفحه