یک روز ماندگاری در تاریخ فرانسه : برگزاری مراسم دولتی بخاکسپاری سپاهی گمنام در آغاز دههء بیست سده گذشته میلادی

بساعت ۳۰ : ۸ صبح روز جمعه ۲۸ جنوری سال ۱۹۲۱ میلادی مصادف به ۸ دلو سال ۱۲۹۹ هجری شمسی، جسد سپاهی گمنامی که بسان میلیون ها همرزمان اش در راه آزادی، استقلال، حاکمیت و تمامیت ارضی فرانسه، در نبردهای عظیم و مدهش میهنی سرسختانه جنگید، و بالاخره از سر، جان و مال خود گذشت، طی مراسم رسمی شأنداری تحت رواق حجیم و باشکوه طاق ظفر پاریس واقع "میدان ستاره" بخاک سپرده شد.

JPEG

مراسم رسمی تشییع جنازهء سپاهی گمنام زیر گنبد بزرگ طاق ظفر پاریس – "میدان ستاره" – ۲۸ جنوری سال ۱۹۲۱ میلادی / ۸ دلو سال ۱۲۹۹ هجری شمسی

کالبد این سپاهی گمنام به الگو و نمایندگی از صد ها هزار - میلیون ها سرباز و مبارز فرانسوی ای که در راه حفاظت از سرزمین آبایی شان، بخصوص در "نبرد بزرگ" اروپا جانباختند، از جانب مقامات بُلند پایه ذیصلاح جمهوری فرانسه در یک روند خاصی برگزیده شد، و صبح روز موعود مراسم ملی تدفین جنازه صورت پذیرفت.

JPEG

"من از جانب فرانسه ای متدیانه سپاسگزار و متفق الرأی، به سپاهی گمنامی که در راه فرانسه جان خودرا فدا کرده است، ادأی احترام می نمایم." - ژان لویی بارتو، وزیر حرب آنوقت جمهوری فرانسه https://t.co/c6CZP8ZdSl

JPEG

"Au nom de la France pieusement reconnaissante et unanime, je salue le Soldat inconnu qui est mort pour elle." - Le 28 janvier 1921 était inhumé le soldat inconnu sous l’Arc de Triomphe.

Voir : https://twitter.com/gouvernementFR

تاریخ نشر 04/02/2019

قسمت بالایی صفحه