یکصد و نُزدهمین سالروز تولد اِرنِست هِمینگوئهِ، خبرنگار و نویسندهء نامدار امریکا

۱۱۹ سال قبل از امروز، اِرنِست هِمینگوئهِ، خبرنگار مستعد، گزارشگر حساس جنگ های سرنوشت ساز سده گذشته، و بخصوص یکی از بزرگترین نویسندگان چیره دست امریکایی سده بیستم میلادی، بتاریخ ۲۱ جولای ۱۸۹۹ م.(۳۰ سرطان ۱۲۷۸ ه.ش.) در اواک پارک (ایلینوا) چشم بجهان گشود.

JPEG

در سال ۱۹۵۴ م.(۱۳۳۳ ه.ش.) بخاطر رومان ها، نوشته های خلاق و نیرومند و آثار ادبی معتبراش برندهء جایزه نوبِل ادبیات گردید.

JPEG

با این وجود، موصوف بتاریخ ۲ جولای ۱۹۶۱ میلادی (۱۱ سرطان ۱۳۴۰ هجری شمسی) به سن ۶۲ سالگی، در کيچووم (ایداهو) امریکا، به زندگی مملو از نگاشته ها ... و دست آوردهای ادبی، ولی متلاطم خویش عمداً نقطه پایان بخشید.

رومان ها :
"رودخانه های خروشان بهار" – ۱۹۲۶ م. / ۱۳۰۵ ه.ش. "خورشید هم طلوع می کند" – ۱۹۲۶ م. / ۱۳۰۵ ه.ش. "وداع با اسلحه" – ۱۹۲۹ م. / ۱۳۰۸ ه.ش. "داشتن یا نداشتن" – ۱۹۳۷ م. / ۱۳۱۶ ه.ش. "ناقوس مرگ برای کی بصدا درمی آید" – ۱۹۴۰ م. / ۱۳۱۹ ه.ش. "آنسوای دریا و زیر درختان" – ۱۹۵۰ م. / ۱۳۲۹ ه.ش. "پیر مرد و بحر" – ۱۹۵۲ م. / ۱۳۳۱ ه.ش. بعد از درگذشت : "جزائر بسوی انحراف جهت" – ۱۹۷۰ م. / ۱۳۴۹ ه.ش. "روضهء بهشت" – ۱۹۸۶ م. / ۱۳۶۵ ه.ش. و غیره

داستان های کوتاه :
"خارج از فصل" – ۱۹۲۳ م. / ۱۳۰۲ ه.ش. "انقلابی" – ۱۹۲۴ م. / ۱۳۰۳ ه.ش. "شکست ناپذیر" – ۱۹۲۵ م. / ۱۳۰۴ ه.ش. "قصه معمولی" – ۱۹۲۶ م. / ۱۳۰۵ ه.ش. "قاتلین" – ۱۹۲۷ م. / ۱۳۰۶ ه.ش. "پنجاه هزار دالر" – ۱۹۲۷ م. / ۱۳۰۶ ه.ش. و غیره

رساله ها اصلی :
"برنده هیچ چیزی بدست نیآورد" – ۱۹۳۳ م. / ۱۳۱۲ ه.ش. "برف های کیلیمانجارو" – ۱۹۶۱ م. / ۱۳۴۰ ه.ش. وغیره

JPEG

تاریخ نشر 22/07/2018

قسمت بالایی صفحه