اوکراین – دیدار ژان – مارک ایرو، وزیر امور خارجه فرانسه و همتای آلمانی اش از اوکراین (۱۴ – ۱۵ سپتامبر ۲۰۱۶ / ۲۴ – ۲۵ سنبله ۱۳۹۵)

JPEG

آقای ژان – مارک ایرو، وزیر امور خارجه و انکشاف بین المللی فرانسه با آقای فرانک – والتر شتانمایر، همتای آلمانی اش، یک سفر مشترکی را به کشور اوکراین انجام دادند.

وزیران امور خارجه کشورهای فرانسه و آلمان در شهر کیِف با رئیس جمهور اوکراین، پِترو پوروشنکو، صدراعظم، ولودیمیر گرویسمَن و همچنان با مسئولین تشکلات مختلف پارلمانی در رادا، ملاقات نمودند.

ذوات فوق الذکر، جهت ابراز پشتیبانی شان از رعایت آتش بس مرعی الاجرا شده از تاریخ اول سپتامبر (۱۱ سنبله) که باید پیام آور برگشت آرامش پایدار در تمام منطقهء دونبَس و پیگیری روند سیاسی باشد، با مسئولین مأموریت خاص نظارت "او.اس.سی.ای." یا سازمان تأمین امنیت و همکاری در اروپا، نیز ملاقات و گفتگو نمودند.

شش ماه بعد از سفر مشترک اخیر وزرأی امور خارجه فرانسه و آلمان بتاریخ ۲۲ و ۲۳ فبروری (۳ و ۴ حوت) گذشته، این صریمت فُرصتی بود تا با سران اوکراینی، جهت بررسی پیشرفت اصلاحات، عملی شدن توافقات مِینسک و همچنان تأیید مجدد عزم فرانسه و آلمان در راستای همگامی با تحولات لازمی کشور اوکراین، صحبت و تبادل نظریات صورت پذیرد.

جهت دریافت معلومات مزید : http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/

تاریخ نشر 19/09/2016

قسمت بالایی صفحه