"یونِسکو" – ثبت دو محل جدید فرانسوی در فهرست میراث جهانی (۹ جولای ۲۰۱۷ / ۱۸ سرطان ۱۳۹۶)

فرانسه از تسجیل محلات "تاپوتاپوآتئا" و "ستراسبورگ، جزیده - بزرگ و نوشتاد" در فهرست میراث جهانی با کسب اکثریت ارأ حین چهل و یکنیم اجلاس کُمیتهء میراث جهانی سازمان علمی، فرهنگی و تعلیمی ملل متحد (یونِسکو) که از تاریخ ۲ الی ۱۲ جولای ۲۰۱۷ میلادی (از ۱۱ تا ۲۱ سرطان ۱۳۹۶ هجری شمسی) در شهر کراکووی برگزار گردید، ابراز شعف و مسرت نموده و به خود می بالد.

JPEG

تاپوتاپوآتئا که در جزیرهء رآیاتئا در پولینِزی فرانسوی قرار دارد، یک منظره مقدس و استثنأیی است که مرکز سیاسی، مکان مراسم تشریفاتی، تشییع و تدفین جنائز و مذهبی محسوب می گردد.

این محل پخش و گسترش مردمان پولینِزی را از ورای اقیانوس آرام، نظم و روابط روحانی و کیهانی شان را با عناصر طبیعی و فضا، بازتاب می دهد.

JPEG

"ستراسبورگ، جزیره- بزرگ و نوشتاد" که بسطی از یک محله قبلاً ثبت شده در سال ۱۹۸۸ میلادی (۱۳۶۷ هجری شمسی) می باشد، یک مجتمع شهری با خصائص اروپا رِنانی، منسجم بدور کلیسا واقع در یک منطقه نمادنیی از آشتی و مصالحه میان کشورهای فرانسه و آلمان را تشکیل می دهد.

JPEG

این دو ثبت نام جدید، تعداد محلات و ملکیت های فرانسه را که درج میراث جهانی سازمان علمی، فرهنگی و تعلیمی ملل متحد (یونِسکو) اند، به رقم چهل و سه ساحه می رساند.

جهت معلومات مزید :
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/diplomatie-culturelle/les-actualites-et-evenements-de-la-diplomatie-culturelle-en-2017/article/unesco-inscription-de-deux-nouveaux-sites-francais-sur-la-liste-du-patrimoine

تاریخ نشر 11/07/2017

قسمت بالایی صفحه