"یونِسکو" – برگزاری اجلاس چهل و چهارمین مقطع کُمیتهء میراث جهانی – ثبت و تسجیل چهار دارایی جدید فرهنگی و طبیعی فرانسه – (۲۹ جولای ۲۰۲۱ میلادی / ۷ اسد ۱۴۰۰ هجری شمسی)

فرانسه از ثبت و تسجیل چهار دارایی جدید فرهنگی و طبیعی این کشور در فهرست میراث جهانی سازمان تعلیمی، علمی و فرهنگی ملل متحد – "یونِسکو" استقبال و تمجید می نماید. تصامیم مزبور با کسب آرأی قاطع اعضای کُمیتهء میراث جهانی که جلسات چهل و چهارمین مقطع اش از تاریخ ۱۶ الی ۳۱ جولای ۲۰۲۱ میلادی (از تاریخ ۲۵ سرطان تا ۹ اسد ۱۴۰۰ هجری شمسی) در شهر فوزو (چین) دایر گردید، اتخاذ یافت.

فانوس بحری کوردووان که در بحر بروی فلات صخره ای واقع حاشیهء اقیانوس اطلس و مصب ژیروند اعمار گردیده، از قرن شانزدهم میلادی بدینسو، به عنوان علامه و نشانی برای کشتی های که میان شهر بوردو و سائر نقاط جهان مصروف حمل و نقل اموال تجارتی اند، استفاده می شود. مداین آبی بزرگ اروپا، بشمول شهر آب های گرم معدنی شهرک ویشی، شاهد استثنایی پدیدهء شناء بحری اروپایی بشمار می آید. شهر نیس، معروف به شهر ییلاق زمستانی ریویئرا شده است. بالاخره، کُمیته متذکره جنگلات بدوی و قدیمی درختان جنگلی راش کارپات و دیگر مناطق اروپا را که از زمرهء آنها سه جنگل سرزمین فرانسه، یعنی ذخائر شَپیتر پُتی – بوئش (آلپ علیا)، گراند وانترون (وژ و راین علیا) و ماسان (پیرئنیِ شرقی) مورد تأیید قرار گرفته و برگزیده شد، در فهرست خویش تسجیل و ترقیم کرد.

منبعد، به تعداد چهل و نُه دارایی فرهنگی و طبیعی کشور فرانسه در فهرست میراث جهانی سازمان تعلیمی، علمی و فرهنگی ملل متحد – "یونِسکو" درج و ثبت گردیده است.

جهت دریافت معلومات مزید در زمینه : https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/la-france-et-les-nations-unies/evenements-et-actualites-lies-aux-nations-unies/actualites/article/unesco-44e-session-du-comite-du-patrimoine-mondial-inscription-de-quatre

تاریخ نشر 07/08/2021

قسمت بالایی صفحه