"یونِسکو" – اشتراک ژان – ایوو لودریان، وزیر امورخارجه فرانسه در کنفرانس بین المللی درمورد میراث فرهنگی اعماق ابحار (برِست، ۱۷ – ۱۹ جون ۲۰۱۹ / ۲۷ – ۲۹ جوزا ۱۳۹۸)

صبح روز دوشنبه ۱۷ جون ۲۰۱۹ میلادی (۲۷ جوزا ۱۳۹۸ هجری شمسی)، آقای ژان – ایوو لودریان، وزیر اروپا و امور خارجه جمهوری فرانسه معهء خانم اودریِ ازولیِ، رئیسه عمومی سازمان تعلیم، علم و فرهنگ ملل متحد – ("یونِسکو")، اجلاس کنفرانس بین المللی درمورد حفاظت از میراث فرهنگی اعماق ابحار را که از سوی کشورمان و "یونِسکو" مشترکاً تنظیم گردیده بود، در شهر بِرست افتتاح نمود.

JPEG

وزیر امور خارجه کشور یک فراخوانی را در راستای محافظت از میراث فرهنگی اعماق ابحار اعلام نمود، و ضرورت به ارتقا و ترویج راه حل های همگانی را جهت مجادله با تهدیداتی که متوجه میراث فرهنگی اعماق ابحار است، خاطرنشان ساخت : مانند دستبرد و تطاول، فعالیت های صنعتی، بهره برداری شدید و بی رویه از منابع بحری (هویچ). موصوف بدین منظور بر اهمیت منشور حفاظت از میراث فرهنگی اعماق ابحار سال ۲۰۰۱ میلادی (۱۳۸۰ هجری شمسی)، و همچنان بر ایفای نقش سازمان تعلیم، علم و فرهنگ ملل متحد – ("یونِسکو") درمورد مسائلی منوط به حیطهء صلاحیت های این مرجع جهانی و آنهم تحت سرپرستی و قیمومیت رئیسه عمومی اش تأکید ورزید. مشارالیه نقش پیشگام مملکت مان را درعرصهء باستانشناسی تحت ابحار تذکار داد.

JPEG

مقصد جمهوری فرانسه از تنظیم و انسجام این کنفرانس، پیگیری فعالیت آگهی دهی اش درقبال محافظت از میراث اعماق ابحار به فعالان بین المللی، و متعهد شدن اش به شمولیت وسیع در منشور سال ۲۰۰۱ میلادی (۱۳۸۰ هجری شمسی) بود.

جهت دریافت معلومات مزید :
https ://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/la-france-et-les-nations-unies/la-france-et-l-unesco/article/unesco-participation-de-jean-yves-le-drian-a-la-conference-internationale-sur

تاریخ نشر 24/06/2019

قسمت بالایی صفحه