یوناما از گفتگوهای مستقیم بین دولت افغانستان و نمایندگان طالبان استقبال میکند

کابل، 8 جون 2015 – نیکولاس هیسم، رئیس هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) از مذاکرات مستقیم که روز گذشته بین دولت افغانستان و نمایندگان طالبان در اسلام آباد پاکستان برگزار شد، استقبال کرد و از جانبین خواست تا گام های بعدی به سوی روند آشتی و صلح را بردارند.

با یادآوری از گزارش خویش به جلسه شورای امنیت ملل متحد در ماه گذشته که در آن وی به طور خاص مذاکرات مستقیم میان طرفین را تقاضا کرد، آقای هیسم تکرار کرد که افغان ها پایان خشونت فراگیر را که تاثیر گذار بالای همه عرصه های زندگی آنها میباشد، می خواهند.

آقای هیسم گفت: "در دراز مدت صلح هوس نیست، بلکه یک ضرورت است." او افزود: "من از دیدار روبرو جانبین به عنوان تنها راه برای دستیابی به طی توافق و بالاخره به صلح که افغانستان سزاوار آن است، استقبال میکنم." او همچنین گفت که باید اعتراف کرد که مذاکرات تنها اولین اقدام برای آنچه که می تواند یک روند طولانی و پر چالش باشد، بوده است.

آقای هیسم که همچنین نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل در افغانستان است، قدردانی خود را به طرفین برای گرفتن این اولین قدم مهم و همچنین به دولت پاکستان برای میزبانی این نشست، ابراز نمود.
این مذاکرات باید به عنوان نتیجه تلاش های هماهنگ اخیر در بازسازی روابط بین افغانستان و پاکستان به رسمیت شناخته شود.

تاریخ نشر 07/09/2020

قسمت بالایی صفحه