یاد و بود از جنگ جهانی اول 1914 – 1918 در"ایفآ" یا انستیتیوت فرانسه در افغانستان

JPEG

بمناسبت یاد و بود از جنگ جهانی اول در سالیان 1914 – 1918، از شما با مسرت دعوت بعمل می آید تا بروز چهارشنبه 19 نوامبر 2014 مطابق 28 عقرب 1393، از ساعت 30 : 9 صبح الی ساعت 6 شام، در انستیتیوت فرانسه در افغانستان تشریف آورده، ممنون سازید.

تاریخ نشر 19/11/2014

قسمت بالایی صفحه