گفتگوی گروهی با گزارشگر خاص درمورد قاچاق انسان ها

چهل و چهارمین مقطع شورای حقوق بشر – گفتگوی گروهی با گزارشگر خاص درمورد قاچاق انسان ها – متن سخنرانی حاوی موضع و موقف جمهوری فرانسه درعرصه – ژنیو، جمعه ۳
جولای ۲۰۲۰ میلادی / ۱۳ سرطان ۱۳۹۹ هجری شمسی

JPEG

"محترمه خانم گزارشگر خاص درمورد قاچاق انسان ها،

جمهوری فرانسه از شما مشکور و سپاسگزار است. گزارش تان بمنظور اینکه چهارچوب عدلی و قضایی برای جلوگیری از قاچاق افراد متوازن تر و موثرتر گردد، منحصراً بر قاچاقچیان تمرکز نداشته باشد و عطف توجه فزاینده به قربانیان کند، نقاط ضعف و نقص های را توضیح و وضاحت می دهد که به رفع و دفع آن باید توسل به اقدامات لازمه ورزید.

تضرر افراد و احفاد آسیب پذیر ازبابت قاچاق انسان ها هنوز ادامه دارد. بخصوص زنان، اطفال و مهاجرین در معرض این پدیدهء شوم و ذمیم قرار دارند. جمهوری فرانسه از رویکرد متمرکز بر قربانیان که از جانب شما محترمه توصیه می گردد، استقبال و تمجید می کند. محافظت از قربانیان در قلب راهبرد فرانسه جا دارد، و یکی از محورهای عمده دومین راهکار عملکرد ملی مختص به مبارزه علیه قاچاق مصوبهء سال ۲۰۱۹ میلادی (سال ۱۳۹۸ هجری شمسی) را تشکیل می دهد.

از این نظر، جمهوری فرانسه تذکار می دهد که به قربانیان باید رسیدگی شود، و ایشان باید اخصاً از حمایت، حفاظت، دسترسی واقعی به عدالت و همچنان مدد به ادغام مجدد متمتع گردند.

محترمه خانم گزارشگر خاص،

محتوای گزارش تان جهت اتخاذ تدابیر عملی در راستای مقابله با قاچاق انسان ها، ضرورت و نیاز حکومت ها را به انجام گفتگو و مشافهه با شرکت ها مطمح بحث و مداقه قرار می دهد. چه رویکردهای را برای پیشبرد مناسب و بجای این گفتگو مشورت می دهید ؟"

(...)

جهت دریافت معلومات مزید : https://onu-geneve.delegfrance.org/Dialogue-Groupe-avec-la-Rapporteuse-speciale-sur-la-traite-des-etres-humains

تاریخ نشر 06/07/2020

قسمت بالایی صفحه