گفتگوی ویژه سفیر فرانسه با تلویزیون طلوع – ۷ سنبله ۱۳۹۵

گفتگوی ویژه آقای فرانسوا ریشیهِ، سفیر فرانسه در افغانستان با شبکهء تلویزیونی طلوع نیوز – یکشنبه ۷ سنبله ۱۳۹۵ (۲۸ آگست ۲۰۱۶)، کابل – افغانستان

JPEG

جهت دریافت و تماشای این مصاحبه، لطفاً در اینجا کلیک نمایید : http://www.tolonews.com/fa/purso-pal/26977-purso-pal-nug-prepares-for-brussels-summit

تاریخ نشر 08/09/2016

قسمت بالایی صفحه