گفتگوی سفیر فرانسه با والی هرات [fr]

سفیر فرانسه در افغانستان طی یک سفر تازه به شهر هرات، با آقای محمد آصف رحیمی، والی هرات بحث و گفتگو نمود.

JPEG

تحول اوضاع عمومی منطقه مطمح تبادل نظرات واقع گردید و والی محترم هرات اولویت های کاری اش را بخصوص در عرصهء اقتصاد معرفی نمود. شهرهرات چهارراه ای است میان آسیای میانه، آسیای غربی، مرکزی و شرقی. حکومت افغانستان می خواهد تا نقش تاریخی شهر هرات را احیا کند.

فرانسه از قبل رویکارهای را در بخش معارف، فرهنگ و باستانشناسی پیگیری می نماید. اکنون یک جریان تعمق و تفکر در زمینهء حمایتی که مملکت ما می تواند در بخش تولید نساجی "کشمیره" در منطقه برساند، راه اندازی شده است.

برعلاوه، در اینجا یادآوری باید کرد که افتتاح نمایندگی شرکت فرانسوی تایرسازی "میشلین"، حضور فرانسه را در افغانستان، بخصوص در ساحه غربی این کشور تقویه خواهد نمود. بزودی در زمینه توضیحات لازمه ارائه خواهد شد.

تاریخ نشر 07/09/2020

قسمت بالایی صفحه