گفتگوی تیلفونی رئیس جمهوری فرانسه با آقای حسن روحانی، رئیس جمهوری اسلامی ایران - (۹ اپریل ۲۰۱۹ / ۲۰ حمل ۱۳۹۸)

بروز سه شنبه ۹ اپریل ۲۰۱۹ میلادی مصادف به ۲۰ حمل ۱۳۹۸ هجری شمسی، آقای امانوئل ماکرون، رئیس جمهوری فرانسه با آقای حسن روحانی، رئیس جمهوری اسلامی ایران یک گفتگوی تیلفونی انجام داد.

JPEG

رئیس جمهوری فرانسه ضمن این مشافهه تیلفونی با همتای ایرانی اش، مراتب تسلیت و همدردی ملت فرانسه را به خانواده ها و اقارب قربانیان سیلاب های مدهشی که سرزمین ایران را آماج قرار داد، مجدداً اظهار نمود، و ارسال کنونی بسته های امداد بشردوستانه جمهوری فرانسه را مطمح بحث و تبادل نظر قرار داد.

موصوف وابستگی و علاقه مندی جمهوری فرانسه و شرکای اروپایی اش را درچوکات تعیین شده از سوی توافقنامه هسته ای مورخ ۱۴ ماه جولای سال ۲۰۱۵ میلادی (۲۳ ماه سرطان سال ۱۳۹۴ هجری شمسی) تذکار داد. رئیس جمهوری فرانسه اهمیت اتخاذ تصامیم کشورهای اروپایی را در راستای حمایت از راهکار عملکرد عمومی مشترک - (جی.سی.پی.او.ای.) با ایجاد ساختار تسهیل داد و ستد های تجاری قانونی (اینستِکس) خاطر نشان ساخت. مشارالیه آرزو نمود تا یک گفتمان سازنده با تهران مبتنی بر رعایت دقیق راهکار عملکرد عمومی مشترک - (جی.سی.پی.او.ای.)، و دورنمای روشن فردای برنامهء هسته ای ملکی ایران پیگیری گردد. رئیس جمهوری فرانسه خاطر نشان ساخت که فرانسه دائماً خواهان اجتناب از هر گونه تشدید اوضاع یا بی ثبات سازی منطقه است.

بالاخره، رئیس جمهوری فرانسه مراتب تشویش و نگرانی خویش را درمورد قضیهء خانم نسرین ستوده، قاضی و فعال ایرانی حقوق بشر ابراز داشت، و خواستار رهایی موصوفه از قید بند گردید.

خبرنامهء ریاست جمهوری منتشره مورخ ۹ اپریل ۲۰۱۹ میلادی مصادف به ۲۰ حمل ۱۳۹۸ هجری شمسی

جهت دریافت معلومات مزید :
https://www.elysee.fr/emmanuel-macron/2019/04/09/entretien-telephonique-du-president-de-la-republique-avec-m-hassan-rohani-president-de-la-republique-islamique-diran

تاریخ نشر 16/04/2019

قسمت بالایی صفحه