گفتگوی آقای ژان – ایوو لودریان، وزیر امور خارجه فرانسه با آقای فیلیپو گراندی، کمیشنر عالی در امور مهاجرین (پاریس، ۱۳ جولای ۲۰۱۸ / ۲۲ سرطان ۱۳۹۷)

آقای ژان – ایوو لودریان، وزیر اروپا و امور خارجه جمهوری فرانسه بروز جمعه ۱۳ جولای ۲۰۱۸ میلادی مصادف به ۲۲ سرطان ۱۳۹۷ هجری شمسی، با آقای فیلیپو گراندی، کمیشنر عالی در امور مهاجرین ملاقات و مشافهه نمود.

JPEG

این ملاقات و گفتگوی ذوات فوق الذکر در زمانی اتفاق می افتد که کمیشنری عالی در امور مهاجرین (اچ.سی.ار.) و جامعهء جهانی با بیجا شدن های اجباری وسیعاً بی پیشینه مردم در جهان، در مقابل چالش های بس بزرگی مواجه است (۶۸،۵ میلیون تن از افراد بیجا شده در برابر ۳۸ میلیون تن بیجا شده ده سال قبل از امروز).

رئیس جمهوری فرانسه اخیراً علاقه مندی و وابستگی مان را به حق درخواست پناه خواهی، اراده مان در راستای یک راهکار سیاسی اروپایی همپارچه و تقاضای مان به تطبیق عملی نتایج آخرین شورای اروپا یادآور گردید. آقای ژان – ایوو لودریان، وزیر امور خارجه کشور درعرصه، اهمیت ارجگزاری به اصول بشریت، تعمیل قواعد حقوق بین المللی و واقعیت گرایی را خاطر نشان ساخت.

وزیر اروپا و امور خارجه جمهوری فرانسه یادآهانی نمود که کمیشنری عالی برای مهاجرین (اچ.سی.ار.) یک شریک اصلی برای فرانسه و نخستین نهاد بین المللی برخوردار از کمک بشردوستانه فرانسه محسوب می گردد (۳۴،۸ میلیون یورو در سال ۲۰۱۷ میلادی / ۱۳۹۶ هجری شمسی ؛ ۳۲،۸ میلیون یورو در سال ۲۰۱۸ میلادی / ۱۳۹۷ هجری شمسی). موصوف به تعهد فرانسه جهت محافظت از مهاجرین بواسطهء اسکان مجدد مهاجرین در خاک فرانسه مطابق به تعهدات رئیس جمهوری، و همچنان از ورای بذل تلاش های مان جهت دستیابی سازمان ملل متحد به تحریمات علیه قاچاقبران پناهجویان و عاملین برده کشی انسانی، قطع شبکه ها و رسیدگی به تجاوزات وخیم برحقوق بشر اشاره نمود. آقای ژان – ایوو لودریان بخصوص اهمیتی را که فرانسه به همکاری در بعضی کشورهای ساحل با کمیشنری عالی در امور مهاجرین (اچ.سی.ار.) - به همانگونه ای که این کشور جهت کاهش درد و آلام پناهجویان و مهاجرین در امر همکاری با سازمان بین المللی پناهجویی ها (او.ای.ام.) قایل است، خاطر نشان ساخت.

این ملاقات و مشافهه نیز زمینهء مطرح ساختن گردهم هایی آینده بین المللی را در این عرصه، و همچنان نهایی سازی پیمانی درمورد مهاجرین که تحت رهبری کمیشنری عالی تعبیه و تدوین یافته است، مهیا کرد. وزیر امور خارجه فرانسه از مشق و تمرین نظرسنجی ای که از سوی کمیشنری عالی در امور مهاجرین (اچ. سی.ار.)، برای دستیابی به این نتیجه و زمینه سازی به تجدید پاسخ جامعهء جهانی در راستای امداد رسانی به مهاجرین و کشورهای میزبان به پیش برده شده است، استقبال و قدردانی نمود.

آقای ژان – ایوو لودریان در اخیر تذکار داد که فرانسه به بذل عطف خاص خویش به فعالیت کمیشنری عالی در امور مهاجرین (اچ.سی.ار.)، و به تمامی ابتکاراتی که بتواند به داد و کمک مهاجرین برسد، ادامه خواهد داد ؛ اما این ابتکارات بایست تنها متوجه مهاجرینی باشد که از درگیری های مسلحانه، خاصتاً در کشور های سوریه و لیبیا فرار نموده اند. جمهوری فرانسه، جهت دریافت راه های حل و فصل بحران های که بیجا شدن های افراد ملکی یک از عواقب غم انگیز آن است، عملکردهای خویش را پیگیری خواهد کرد.


جهت دریافت معلومات مزید
:
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/la-france-a-l-onu/evenements-et-actualites-lies-aux-nations-unies/actualites/article/entretien-du-ministre-avec-le-haut-commissaire-aux-refugies-filippo-grandi-13

تاریخ نشر 02/08/2018

قسمت بالایی صفحه