گفتمان با اسلام – سخنرانی بِرنارد کازنو در مسجد سِنون [fr]

بِرنارد کازنو وزیر امور داخله فرانسه بتاریخ 25 فبروری 2015 ( 6 حوت 1393 ) در جلسهء شورای وزیران ابلاغیه ای به سمع رسانید که حاوی چند پیشنهاد در مسیر گفتمان با مجتمع مسلمانان، تاَمین امنیت اماکن دین و عبادت و شناسایی با دین اسلام بود. موصوف بعداً به شهر بوردو رفت تا با مسئولین مجامع مسلمانان ملاقات نماید. محتوای بیانیه اش را به لسان های فرانسوی و انگلیسی دریافت بدارید.

PNG

آقای بِرنارد کازنو نخست به مسجد سرکِ دِ مُنوتس رفت و متعاقباً از مسجد جامع شهر بوردو بازدید بعمل آورد و در آنجا با آقای طارق اووبروو ملا امام مسجد گفتگو نمود.

وی بالاخره به مسجد سِنون نیز حضور بهم رسانید و بعد از ملاقات و تبادلهء نظر با اعضاَی ( CRCM ) و هیئات محال نمازگزاران "اَکیتِن" بیانیه ای ایراد نمود. وزیر داخله در این سخنرانی خود هموطنان مسلمان ما را اطمینان خاطر داد.

متن بیانیهء بِرنار...

تاریخ نشر 11/03/2015

قسمت بالایی صفحه