گفتمان افغانستان / اتحادیهء اروپا در مورد اصل حقوق بشر [fr]

برای دومین سال متوالی، جلسه گفتمان حقوق بشر افغانستان - اتحادیهء اروپا، درهمکاری با وزارتخانه های مختلف کشور که به این امر خطیر می پردازند، برگزار گردید.

JPEG

بروز چهارشنبه اول جون سال ۲۰۱۶ میلادی مطابق به ۱۲ جوزا سال ۱۳۹۵ هجری شمسی، دومین نشست گفتمان حقوق بشر افغانستان – اتحادیهء اروپا که از جانب خانم عادله راز معین وزارت امور خارجه و آقای فرانز – مایکل میلبِن نماینده خاص اتحادیه اروپا در افغانستان مشترکاً ریاست می شد، در داخل وزارت امور خارجه افغانستان دایر گردید. جمله اشتراک کنندگان در گفتمان حقوق بشر افغانستان با یادآوری جامع از پیشرفت های قابل ملاحظه ای در راستای ارتقای اصل احترام به حقوق بشر که بعد از ملاقات گذشته سال ۲۰۱۵ م. (۱۳۹۴ ه.ش.) صورت گرفته است، بر تلاش ها و امور که در آینده باید تحقق یابد، تأکید ورزیدند.

برای اتحادیهء اروپا و حکومت افغانستان، رعایت حقوق زنان، اطفال و معلولین، توجه و رسیدگی به قربانیان ملکی در جنگ، آزادی بیان و دسترسی تعداد کثیر مردم به عدالت، اهداف مشترک و موارد همکاری های فعالانه را تشکیل می دهد. علاوتاً، بعضی مسائلی مانند حکم اعدام و قضأیای رفتار نامناسب و زشتی که گه گاهی افشا می شود، موجب نگرانی اتحادیهء اروپا گردیده است. بمناسبت این گفتمان حقوق بشر، اتحادیهء اروپا و دول عضو آن اعلامیه خویش را در قبال تعیین یک مرحله استمهالی یا معرفی عاجل تعلیق اجرایی مجازات اعدام تجدید نمودند.

درختم مجلس، تدابیری دربرگیرنده علایم بیانگر موفقیت درعرصه های مختلف ذیربط، مشترکاً اتخاذ و اعلام گردید و این وظیفه محوله شرکا خواهد بود تا بعد از پیاده کردن واقعی پلان عملکردهای مطروحه، آن را مورد سنجش و قضاوت قرار دهند. در این زمینه خاطر نشان باید ساخت که ماه های پیشرو دقیقاً الی برج نوامبر (عقرب/قوس) که طی فُرصت مذکور نخستین ارزیابی شاخص ها یا علایم نشاندهنده موفقیت صورت خواهد پذیرفت، وقف عملی ساختن پلان فعالیت های یادشده خواهد گردید.

تاریخ نشر 07/09/2020

قسمت بالایی صفحه