گزینش و حلف وفاداری رئیس جمهور – گزارش تصویری [fr]

مراسم گزینش و حلف وفاداری رئیس جمهور جدید فرانسه بروز یکشنبه ۱۴ می ۲۰۱۷ میلادی (۲۴ ثور ۱۳۹۶ هجری شمسی) در کاخ اِلیزهِ برگزار گردید. ما در اینجا بشما عزیزان از این مراسم خاص انتقال قدرت یک گزارش تصویری را تقدیم می داریم :

JPEG
رئیس جمهور جدید فرانسه به کاخ اِلیزهِ تشریف می آورد.

JPEG
رئیس جمهور جدید فرانسه از جانب رئیس جمهور هولاند پذیرایی و استقبال می شود.

JPEG
رئیس جمهور جدید فرانسه با رئیس جمهور هولاند مصافحه و به وی ادأی سلام و ادب می نماید.

JPEG
روئسای جمهور فرانسوا هولاند و امانوئل ماکرون لحظاتی بالای زینه های کاخ اِلیزهِ می ایستند.

JPEG
بعد از انجام گفتگو و بحث دو به دو میان روئسا و بعید از انظار، رئیس جمهور ماکرون فرانسوا هولاند را مشایعت و بدرقه می نماید.

JPEG
رئیس جمهور امانوئل ماکرون با فرانسوا هولاند مصافحه و خداحافظی می نماید.

JPEG
زوج ریاست جمهوری بر زینه های کاخ اِلیزهِ.

JPEG
رئیس جمهور ماکرون جاده عریض و مشهور شانزِلیزه را با واسطه نقلیه خاص فرماندهی ریاست جمهوری می پیماید.

JPEG
رئیس جمهور ماکرون با باشندگان شهر پاریس که در دو کنار جادهء شانزِلیزه تجمع کرده اند، احوالپرسی می نماید.

تاریخ نشر 07/09/2020

قسمت بالایی صفحه