گزارش تصویری : آرشیف های دیپلوماتیک – سال ۱۷۷۸ میلادی (۱۱۵۷ هجری شمسی)، آغاز روابط دیپلوماتیک میان فرانسه و ایالات متحده امریکا

۲۴۰ سال قبل از امروز، رشتهء روابط میان فرانسه و ایالات متحده امریکا بهم پیوسته آغاز گردید. دو سال بعد از اعلام استقلال ایالات متحده امریکا، در مرحله نخست استقرار روابط مملکتین یک پیمان ائتلاف و اتحاد میان فرانسه و ایالات متحده امریکا در سال ۱۷۷۸ میلادی مصادف به سال ۱۱۵۷ هجری شمسی عقد گردید.

JPEG

با مرور و چشم اندازی بر اسنادی محفوظ در آرشیف های دیپلوماتیک فرانسه، طی دو دقیقه با مبدأ و منشأ روابط دیپلوماتیک میان فرانسه و ایالات متحده امریکا آشنا شوید.

JPEG

جهت دسترسی به گزارش تصویری مورد نظر، در اینجا کلیک کنید :
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/archives-diplomatiques/actualites-et-evenements-des-archives-diplomatiques/article/video-archives-diplomatiques-1778-le-debut-des-relations-diplomatiques-entre-la

تاریخ نشر 26/04/2018

قسمت بالایی صفحه