گرامیداشت از یک صد و شصتمین سالگرد روابط دیپلوماتیک میان فرانسه و جاپان (۹ اکتوبر ۲۰۱۸ / ۱۷ میزان ۱۳۹۷)

مقامات جمهوری فرانسه و دولت شاهی مشروطه جاپان، دیروز از یک صد و شصتمین سالروز معاهدهء صلح، دوستی و تجارت که بتاریخ ۹ اکتوبر سال ۱۸۵۸ میلادی (۱۷ میزان ۱۲۳۷ هجری شمسی) عقد گردید و زمینهء استقرار روابط دیپلوماتیک میان مملکتین را مساعد ساخت، گرامیداشت بعمل آوردند.

JPEG

این سالگرد طی سال جاری، با بازدید مورخ ۲۶ الی ۲۹ جنوری ۲۰۱۸ میلادی (از ۶ تا ۹ دلو ۱۳۹۶ هجری شمسی) آقای ژان - ایوو لودریان، وزیر اروپا و امور خارجه جمهوری فرانسه از جاپان، و بمناسبت آغاز برنامه های فصل فرهنگی تحت عنوان "جاپانیزم ۲۰۱۸"، با بازدید مورخ ۱۲ الی ۱۴ جولای ۲۰۱۸ میلادی (از ۲۱ تا ۲۳ سرطان ۱۳۹۷ هجری شمسی) همتای جاپانی اش از فرانسه، و همچنان با دیدار مورخ ۷ الی ۱۴ سپتامبر ۲۰۱۸ میلادی (از ۱۶ تا ۲۳ سنبله ۱۳۹۷ هجری شمسی) ولیعهد دولت شاهی مشروطه جاپان از سرزمین فرانسه رقم خورد.

JPEG

از سال ۲۰۱۳ میلادی (۱۳۹۲ هجری شمسی) بدینسو، هر دو کشور مان با یک پیمانی "مشارکت استثنأیی" مبتنی بر تشریک عین ارزش ها اتصال یافت. جمهوری فرانسه ودولت شاهی مشروطه جاپان که در سال ۲۰۱۹ میلادی (۱۳۹۸ هجری شمسی) مسئولیت رهبری بترتیب "جی.۷" و "جی.۲۰" (هفت و بیست کشور بیشتر صنعتی و پیشرفته جهان) را بدوش خواهند داشت، به تحکیم رویکارهای چندجانبه، مبارزه علیه تغییر اقلیم و مبارزه با دهشت افگنی مشترکاً اولویت قایل استند.

JPEG

دولت شاهی مشروطه جاپان دومین شریک تجاری جمهوری فرانسه در قارهء آسیا، و نخستین سرمایه گذار آسیایی در خاک فرانسه است. فرانسه درعرصهء سیاحت، نخستین هدف تفرج اروپایی سیاحین جاپانی محسوب می گردد.

جهت دریافت معلومات مزید :
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/japon/evenements/article/160e-anniversaire-des-relations-diplomatiques-entre-la-france-et-le-japon-09-10

تاریخ نشر 10/10/2018

قسمت بالایی صفحه