کوپ 21 - COP21 [fr]

کوپ - 21 (COP21)، بیست و یکمین کنفرانسی اعضأ در مورد تغییرات اقلیمی بوده، گِردهمایی سالانه ای تمام ممالکی است که می خواهند در راستای بهبود اقلیم دست اندرکار شوند. نشست بین المللی تغییر اقلیم (COP21) از تاریخ 30 نوامبر الی 11 دسامبر 2015 (از 09 تا 20 قوس 1394) در شهرک بورژهِ نزدیک پاریس پایتخت فرانسه برگزار می گردد. به همه آنانیکه تشریف آورده تا از کرهء زمین دفاع نمایند، خوش آمدید می گوییم.

فهمیدن پدیدهء گرم شدن اقلیم، ظرف چهار دقیقه.

این ویدیوی کوتاه تعبیه شده از سوی "موند.اِف.آر – Monde.fr"، Monde.fr منشأ تغییر اقلیم و نقش فعالیت های بشری در پدیده یادشده را شرح می دهد. این ویدیو به مسئله تأثیرگذاری های فعلی و آینده تغییرات اقلیم می پردازد.

JPEG
JPEG

تاریخ نشر 29/11/2015

قسمت بالایی صفحه