کولُمبی – توفان و ریزش سنگین باران ها – سرازیر شدن سیلاب با گِل ولای در شهر موکوا (اول اپریل ۲۰۱۷ / ۱۲ حمل ۱۳۹۶)

با تأثر واندوه عمیق از تلفات سهمگین جانی دراثر سیلاب و سرازیر شدن گِل و لای در شهر موکوا واقع در جنوب کشور کولُمبی اطلاع حاصل نمودیم.

فرانسه در چنین حالت غم انگیز، مراتب تسلیت و همدردی خویش را به خانواد ه های قربانیان تقدیم داشته و درکنار مردم کولُمبی می ایستد.

جهت معلومات مزید :
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/colombie/evenements/article/colombie-intemperies-coulee-de-boue-a-mocoa-1er-avril-2017

تاریخ نشر 03/04/2017

قسمت بالایی صفحه