کولُمبی– توافقنامهء صلح میان حکومت کولُمبی و "فارک" – ابلاغیهء ژان - مارک ایرو، وزیر امور خارجه فرانسه (۲۵ آگست ۲۰۱۶ / ۴ سنبله ۱۳۹۵)

من از انعقاد توافقنامهء صلح عمومی و نهایی میان حکومت کولُمبی و گروه "فارک" استقبال می کنم. این توافقنامهء صلح درب راه حلی را برای اختتام یک جنگ بیش از ۵۰ سال که منجر به قربانی شدن چندین صد هزار تن گردید، می گشاید.

GIF

این توافقنامه تاریخی به اثبات می رساند که جستجوی تأمین صلح با وجود مسیر طولانی و صعب اش، می ارزد تا بطور خستگی ناپذیر دنبال گردد.

من در قبال این موفقیت، به رئیس جمهور، خوان مانوئل سانتوس که مذکرات مذکور را در سال ۲۰۱۲ آغاز نمود، تبریک می گویم. من از نقش دول ضامن این توافقنامه، کیوبا و ناروی، و همچنان از دول همگرا، چیلی و ونیزویلا، نیز قدردانی می نمایم.

JPEG

فرانسه در کنار مردم کولُمبی، جهت پشتیبانی از آنها در راه شان بصوب صلح، می ایستد. ما به همسویی با روند صلح، بطور دوجانبه با اعطأی تمویل مالی به انکشاف دهات و ماین روبی، چون در داخل اتحادیهء اروپا و سازمان ملل متحد که نقش مهمی را در تطبیق این توافقنامه بازی خواهند نمود، ادامه خواهیم داد.

جهت معلومات مزید : http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/colombie/http-publication-diplomatie-gouv-fr-fr-dossiers-pays-colombie-evenements/article/colombie-accord-de-paix-entre-le-gouvernement-colombien-et-les-farc-declaration

تاریخ نشر 28/08/2016

قسمت بالایی صفحه