کوریای شمالی – کوریای جنوبی – "ابلاغیهء پانمونجووم" (۲۷ اپریل ۲۰۱۸ / ۷ ثور ۱۳۹۷)

جمهوری فرانسه از وضع و تصویب "ابلاغیهء پانمونجووم برای تأمین صلح، رفاه و وحدت شبه جزیرهء کوریا" از سوی هر دو کشور کوریا، با خوشبینی و روحیه مثبت استقبال می کند.

JPEG

جمهوری فرانسه امیدوار است که این ابلاغیه در استقرار صلح پایدار در شبه جزیرهء کوریا موثر و مفید تمام شود.

برعلاوه، ما از اراده این دو کشور در راستای بذل سعی و تلاش برای نیل به هدف مشترک یعنی، ایجاد "یک شبه جزیرهء کوریا عاری از اسلحه هسته ای" استقبال و قدردانی می نماییم، و منتظر اقدامات عملی در مسیر خلع سلاح هسته ای کامل، قابل بررسی و برگشت ناپذیر شبه جزیرهء کوریا استیم.

جهت دریافت معلومات مزید :
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/coree-du-sud/evenements/article/coree-du-nord-coree-du-sud-declaration-de-panmunjeom-27-04-18

تاریخ نشر 29/04/2018

قسمت بالایی صفحه