کوریای جنوبی – دومین دور گفتگوی راهبردی فرانسه – کوریا (پاریس، ۲۳ اکتوبر ۲۰۱۷ / اول عقرب ۱۳۹۶)

آقایان ژان – ایوو لودریان، وزیر اروپا و امور خارجه جمهوری فرانسه و کانگ کیونگ-وها، وزیر امور خارجه جمهوری کوریا جنوبی، بروز دوشنبه ۲۳ اکتوبر ۲۰۱۷ میلادی (اول عقرب ۱۳۹۶ هجری شمسی) دومین دور گفتگوی راهبردی دوجانبه را در شهر پاریس مشترکاً ریاست نمودند.

JPEG

آقای لودریان، وزیر امور خارجه فرانسه، درمقابل تحریکات و اعمال تشنج زا کوریای شمالی، پشتیبانی و همبستگی کشور فرانسه را با کوریای جنوبی و شرکای منطقوی اش مجدداً تأیید کرد. موصوف با همتای کوریایی اش موضوعات عمومی و پرونده های عمده مربوط به اخبار و جریانات بین المللی را نیز مطرح ساخت. برعلاوه، هر دو وزیر یادشده درمورد تحکیم همکاری دوجانبه مان در عرصه های اقتصادی، فنآوری معاصر، علمی و تحصیلات عالی جد و جهد ورزیده، سعی و زحمت بخرچ دادند.

JPEG

گفتمان راهبری فرانسه – کوریا برای نخستین بار در سال ۲۰۱۶ میلادی (۱۳۹۵ هجری شمسی) در شهر سِول پایتخت کوریای جنوبی بسر رسید. کوریای جنوبی شریک طراز اول فرانسه در قارهء آسیا، و چهارمین شریک تجاری مان در منطقه است (۳،۷ میلیارد یورو داد و ستد در سال ۲۰۱۶ میلادی (۱۳۹۵ هجری شمسی) با مازاد تجاری به نفع ما از سال ۲۰۱۳ میلادی (۱۳۹۲ هجری شمسی) بدینسو ؛ تبادلاتی که از توافقنامهء مراودات آزاد میان اتحادیهء اروپا و کوریا حصول و در سال ۲۰۱۱ میلادی (۱۳۹۰ هجری شمسی) مرعی الاجرا گردید). برنامهء سال های متقاطع ۲۰۱۵ – ۲۰۱۶ (۱۳۹۴ - ۱۳۹۵) در حول و حوش یک صد سی و مین سالگرد روابط دیپلوماتیک دوجانبه، به روند تبادلات مان یک جهش جدیدی بخشید. از جانب دیگر، ما آرزوی توسعهء همکاری های صنعتی و فنآوری های معاصر (ستارتوپ، فنآوری های معاصر چون کَلید آینده)، جلب و جذب بیشتر سرمایه گذاران کوریای جنوبی در سرزمین فرانسه و بهبود دسترسی محصولات مان به بازار مذکور، بخصوص در سکتور فرآورده های غذای از صنعت زراعتی را با این کشور داریم.

جهت دریافت معلومات مزید در زمینه :
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/coree-du-sud/evenements/article/coree-du-sud-deuxieme-session-du-dialogue-strategique-franco-coreen-23-10-17

تاریخ نشر 26/10/2017

قسمت بالایی صفحه