کوریای جنوبی – اجلاس سومین مقطع گفتگوی راهبردی میان فرانسه و کوریای جنوبی (پاریس، ۲۴ می ۲۰۱۹ / ۳ جوزا ۱۳۹۸)

بروز جمعه ۲۴ می ۲۰۱۹ میلادی (۳ جوزا ۱۳۹۸ هجری شمسی)، آقای ژان – ایوو لودریان، وزیر اروپا و امور خارجه جمهوری فرانسه و خانم کانگ کیونگ – وها، وزیر امور خارجه جمهوری کوریا (کوریای جنوبی)، اجلاس سومین مقطع گفتگوی راهبردی دوجانبه را درپایتخت پاریس مشترکاً ریاست نمودند.

JPEG

این گفتگوی طرفین فُرصت مناسبی بود برای درمیان گذاشتن دورنماهایی در شبه جزیرهء کوریا بمنظور نائل آمدن بر هدف مشترک، یعنی خلع نیروی هسته ای کامل، قابل تأیید و بررسی، و برگشت ناپذیر کوریای شمالی، و همچنان اهمیت پیگیری و حمایت از تعمیل راهکار عملکرد مشترک درمورد نیروی ذروی ایران.

وزرأی فوق الذکر پاسخ های را که بخصوص درچوکات گروه بیست کشور صنعتی جهان – "جی.۲۰"، باید به تعاملات چند جانبه حساس و خطیری که عبارت است از اقلیم و محیط زیست، و همچنان به چالش های امنیتی بین المللی ارائه گردد، مطمح بحث و مداقه قرار دادند.

سفر خانم کانگ کیونگ – وها، زمینهء تحکیم "مشارکت عمومی برای قرن بیستم" را میان فرانسه و کوریای جنوبی، و پیشرفت درعرصهء تطبیق عملی چهار بخش حاوی حق اولویت که حین بازدید رسمی مورخ ماه اکتوبر (میزان/عقرب) گذشته رئیس جمهور موون جیِ –این از فرانسه مشخص و تعیین گردید، مساعد ساخت : یعنی، همکاری درمورد مسائل بزرگ بین المللی، اقتصاد (نوآوری و سرمایه گذاری های متقابل)، در بخش تحصیلات عالی و علوم، و درعرصهء امنیت و دفاع.

کوریای جنوبی یک شریک درجه اول فرانسه در قاره آسیا، و ششمین مشتری اش محسوب می گردد.

جهت دریافت معلومات مزید :
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/coree-du-sud/evenements/article/coree-du-sud-troisieme-session-du-dialogue-strategique-franco-coreen-24-05-19

تاریخ نشر 29/05/2019

قسمت بالایی صفحه