کنفرانس وزارتی مجامع فرانسوی زبان – "فرانکوفونی" (پاریس، ۲۵ – ۲۶ نوامبر ۲۰۱۷ / ۴ – ۵ قوس ۱۳۹۶)

جمهوری فرانسه طی سه روز متوالی، از دو نشست مهم مرجع مجامع فرانسوی زبان یا "فرانکوفونی"، جامعهء بشری و سیاسی که مجمعی است از ۸۴ دولت و حکومت در پنج قاره جهان، در شهر پاریس استقبال و میزبانی بعمل آورد.

PNG

بروزهای شنبه ۲۵ و یکشنبه ۲۶ نوامبر ۲۰۱۷ میلادی (۴ و ۵ قوس ۱۳۹۶ هجری شمسی)، کنفرانس وزارتی مرجع مجامع فرانسوی زبان – "فرانکوفونی" که آقای ژان – بَتیست لوموان، منشی دولت جمهوری فرانسه در آن اشتراک ورزید، محورهای بزرگ و عمده عملکرد چندجانبه مجامع فرانسوی زبان را مطمح بحث و مداقه قرار داد. کنفرانس مذکور تحت شعار "اقتصاد آبی، اقتصاد سبز : محرک های جدید ایجاد ثروت، ادغام اجتماعی و انکشاف پایدار" به اجرای امور محوله خویش پرداخت. آقای لوموان بدین مناسبت با خانم ماری – کلود بیدو، وزیر انکشاف بین المللی و مجامع فرانسوی زبان – "فرانکوفونی" کشور کانادا ملاقات و گفتگو نمود. این موءتمر وزارتی، مسیر اجلاس عالی آینده مرجع مجامع فرانسوی زبان را که در ماه اکتوبر سال ۲۰۱۸ میلادی (میزان/عقرب سال ۱۳۹۷ هجری شمسی) در شهر اِرِوان برگزار خواهد شد، گشود.

قبل از این گردهمایی، شورای دائمی مرجع مجامع فرانسوی زبان – "فرانکوفونی" که سه بار در سال دایر می گردد و حاوی یک نقش متحرک و هماهنگ کننده است، بتاریخ ۲۴ نوامبر (۳ قوس) تدویر یافت. این نهاد که از جانب خانم میکائل ژان، منشی عمومی مرجع مجامع فرانسوی زبان – "فرانکوفونی" ریاست گردید، متشکل است از نمایندگان خاص سران دولت یا حکومت. خانم لیلا سلیمانی، نماینده خاص و مستقیم رئیس جمهوری فرانسه در جلسه متذکره از کشورمان نمایندگی نمود.

جمهوری فرانسه منبع کمک کننده اصلی بودجه سازمان بین المللی مجامع فرانسوی زبان و متصدیان مجامع فرانسوی زبان بحساب می آید ("تی.وی.۵ جهان"، انجمن بین المللی ښاروال های فرانسوی زبان، آژانس تحصیلات عالی مجامع فرانسوی زبان، پوهنتون سانگور اسکندریه)

جهت دریافت معلومات مزید :
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/francophonie-et-langue-francaise/actualites-et-evenements-lies-a-la-francophonie-et-a-la-langue-francaise/actualites-et-evenements-2017-lies-a-la-francophonie-et-a-la-langue-francaise/article/conference-ministerielle-de-la-francophonie-25-26-11-17

تاریخ نشر 29/11/2017

قسمت بالایی صفحه