کنفرانسی تحت نام "زنان صلح اعلام می کنند" [fr]

انجمنی "مادران برای صلح" در روز جمعه 10 و روز شنبه 11 ماه اکتوبر سال 2014، بیستمین سالگرد خودرا طی یک کنگره بین المللی که چندین روز دایر خواهد شد، تجلیل می کند. اسم "زنان صلح اعلام می کنند" خط اساسی این گردهمایی های را که بایستی منجر به پیشنهادات و اجراآت عملی شود، تشکیل می دهد.
از تاریخ 8 الی 21 اکتوبر 2014 و از ساعت 2 بعد از ظهر تا 6 شام، نمایشگاهی بنام "نبرد زنان از جنگ جهانی اول 14 – 18 تا امروز" در قصر ریهوور شهر لیل فرانسه دایر می گردد.
روز افتتاح نمایشگاه : 18 اکتوبر 2014، ساعت 6 شام.

جهت معلومات و جزئیات بیشتر در زمینه، لطفآ به بخش خبری سایت فرانسوی سفارت مراجعه نمایید.

PDF - 226.8 kb
(PDF - 226.8 kb)

تاریخ نشر 07/09/2020

قسمت بالایی صفحه