کنفرانسی تحت عنوان "جنرال دوگول و روسیه" (۳۱ جنوری ۲۰۱۸ / ۱۱ دلو ۱۳۹۶)

انجمن دوستان آرشیف های دیپلوماتیک (https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/archives-diplomatiques/a-propos-des-archives-diplomatiques/association-des-amis-des-archives-diplomatiques/) با مسرت از شما دعوت بعمل می آورد تا در کنفرانسی تحت عنوان :
"جنرال دوگول و روسیه" که بروز چهارشنبه ۳۱ جنوری ۲۰۱۸ میلادی مطابق به ۱۱ دلو ۱۳۹۶ هجری شمسی، بساعت ۵ بعد از ظهر در مقر وزارت امور خارجه فرانسه – "کیِ دورسیِ
از جانب خانم هِلِن کَرِر دانکوس، منشی دائمی اکادمی فرانسه تدویر یافته و گردانندگی می گردد، اشتراک ورزیده، افتخار بخشید.

JPEG

معلومات لازمه :

ثبت نام و تثبیت حضور بذریعهء نامه برقی – ایمیل ذیل، قبل از تاریخ ۲۹ جنوری ۲۰۱۸ میلادی (۹ دلو ۱۳۹۶ هجری شمسی) الزامی است : lecture.archives[at]diplomatie.gouv.fr

وزارت اروپـا و امـور خارجـه جمـهوری فرانســه
۱۳۰ سرک یونیورسیتی (پوهنتون) – پاریـس، ناحیـهء هفتم،
فرانســـه

لطفاً حین دخول حامل کارت هویت تان باشید.

JPEG

جهت دریافت معلومات مزید :
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/archives-diplomatiques/actualites-et-evenements-des-archives-diplomatiques/article/conference-le-general-de-gaulle-et-la-russie-31-janvier-2018

تاریخ نشر 28/01/2018

قسمت بالایی صفحه