کنسرت موسیقی شومَن، شوبِرت و فورهِ به نفع موَسسه"پِلیکان"، جهت پیشبُرد برنامهء تعلیم و تربیه اطفال مناطق مرکزی کشور [fr]

بساعت 5 عصر روز یکشنبه 29 نوامبر 2015 (8 قوس 1394) در تالار ویلا فلِک – اینگرشیم، یک کنسرت موسیقی کلاسیک به نفع انجمن "پِلیکان"، جهت پیشبُرد برنامهء تعلیم و تربیه کودکان صفحات مرکزی افغانستان دایر می گردد.

ارمِلا فورتونا ویدمِر – سوپرانو (صدای بُلند زیر)، پُل ویدمِر – باریتون پایین، ژوستین ویدمِر – با فلوت یا نوعی توله، آنتون ویدمِر – با پیانو، ژان – لوک ویدمِر – با پیانو و دَنییل میسلَن – دیکلَمَتور.

JPEG

تاریخ نشر 19/11/2015

قسمت بالایی صفحه