کـابل : فیلم "جنگجویان هنر" در تلویزیون فرهنگی ارتهِ

مقاومت یک گروه تئاتر افغان که قربانی یک سوءقصد دهشت افگنانه گردید. یک فیلم مستند تصویری درمورد توانایی هنر در امر فایق آمدن بر ترس و ممنوعیت ها.

JPEG

این فیلم مستند تکان دهنده، داستان اعضای گروه تئاتر موسوم به "ازدر" را که از تاریخ ۱۱ دسامبر ۲۰۱۴ میلادی (۲۰ قوس ۱۳۹۳ هجری شمسی) بدینسو مرگ را به چالش می کشند، بیان می کند. در آن روز، گروه تئاتر "ازدر" نخستین بخش نمایشنامهء سوءقصدهای را که روزانه از مردم افغانستان عملاً قربانی می گیرد، در تالار انستیتیوت فرانسه در کابل تمثیل می کرد. در میان مدعوین تماشاچی آهسته زمزمه می شد که "تئاتر یگانه محلی است که نبایست جنگ در آن رُخ دهد". اما، بدبختانه تشویش و اضطراب بعضی ها بی بنیاد نبود : زیرا، با سپری شدن بیست دقیقه از آغاز نمایشنامه هنری، ناگهان یک فرد انتحاری خودرا در میان تالار انفجار داد، و با انجام این عمل شنیع باعث جان باختن یک تن و مجروح شدن تعداد کثیری از حاضرین گردید. لحظاتی بعد از وقوع این سوءقصد خونبار، تعداد اندکی از تماشاچیان در تالار هنوز از خود می پرسیدند، آیا این انفجار جز نمایشنامه بود و یا ... ؟!

جهت دریافت و تماشای فیلم، در اینجا کلیک کنید : https://www.arte.tv/fr/videos/066297-000-A/kaboul-les-guerriers-de-l-art/

تاریخ نشر 06/06/2018

قسمت بالایی صفحه