کانکور داستان های کوتاه – سال ۲۰۱۹ میلادی / سال ۱۳۹۸ هجری شمسی

برگزاری سی و پنجمین دور کانکور اعطأی جایزهء نویسنده جوان

شما با قلم سر وکار داشته، نگارش را می پسندید و بین ۱۵ و ۲۷ سال عمر دارید. معهذأ، این فُرصت مناسب و نادر را غنیمت شمرده، آثار منثور یا متون تخیلی و ادبی، داستان های کوتاه، قصه ها یا حکایات تان را به لسان فرانسوی تا تاریخ ۱۵ فبروری سال ۲۰۱۹ میلادی مطابق به ۲۶ دلو سال ۱۳۹۷ هجری شمسی، به نشانی ذیل بفرستید :

نشانی :

۱۸ سرک دُ لووژ – صندوق پُستی ۴۰۰۵۵
۳۱۶۰۲ موورهِ – سِدِکس – فرانسه

جهت اخذ تماس تیلفونی :

با آدرس انتِرنِتی : prix.pje@pjef.net از فرانسه : ۰۵۶۱۵۶۸۴۸۵
با آدرس انتِرنِتی : prix.pjef@pjef.net از خارج از فرانسه : ۰۰۳۳۵۶۲۲۳۲۰۹۹

Concours de nouvelles 2019, 35eme prix du jeune écrivain

Le prix du jeune écrivain récompense des œuvres de fiction (nouvelles, contes ou récits) écrites en langue française, en prose, par de jeunes auteurs de toutes nationalités, âgé de 15 à 27 ans.
Date limite d’envoi : 15 février 2019 inclus

JPEG

لطفاً در اینجا کلیک کنید :
http://www.pjef.net/concours/modalites-de-participation-et-inscription

تاریخ نشر 01/08/2018

قسمت بالایی صفحه