کانکور جهانی ابتکار و ابداع (پاریس، ۲۲ فبروری ۲۰۱۷ / ۴ حوت ۱۳۹۵)

مراسم اعطأی جوایز به برندگان سومین مرحله کانکورهای جهانی ابتکار و ابداع. انستیتیوت مغز و نخاع شوکی – شفاخانهء "لا پیتیهِ سَلپِتریِیر"

JPEG

رئیس جمهور فرانسه بروز چهارشنبه ۲۲ فبروری ۲۰۱۷ مطابق به ۴ حوت ۱۳۹۵، بساعت ۳ بعد از ظهر، جهت تفویض جوایز به برندگان سومین مرحله کانکور جهانی ابتکار و ابداع، به انستیتیوت مغز و نخاع شوکی تشریف برد.

JPEG

هدف از کانکور جهانی ابتکار و ابداع که در اثر اقدام شخص رئیس جمهور فرانسه طی سال ۲۰۱۳ میلادی (۱۳۹۲ هجری شمسی) ایجاد گردید، تبارز استعدادها، مهارت ها و قهرمانان آینده اقتصاد فرانسه است. این امر، با جستجو و نمودار کردن آنها و بعداً درهمگامی با رُشد کارفرمایان فرانسوی یا خارجی ای که رویکار ابتکاری شان امکان بالقوه و توانمندی خاصتاً چشمگیر را به اقتصاد فرانسه نوید دهد، صورت می پذیرد.

جهت معلومات مزید :
http://www.elysee.fr/videos/reportage-a-la-ceremonie-de-remise-de-prix-aux-laureats-de-la-3e-phase-des-concours-mondiaux-de-l-innovation/?input-search=&input-date1=&input-date2=&input-theme=&input-type2=1&search_index=0#content

تاریخ نشر 23/02/2017

قسمت بالایی صفحه