کامِرون – بازدید مکتب عالی بین المللی حرب یاووندهِ از پاریس (۱۳ جون ۲۰۱۷ / ۲۳ جوزا ۱۳۹۶)

وزارت اروپا و امور خارجه جمهوری فرانسه، بمناسبت سفر سالانه تحصیلی مکتب عالی بین المللی حرب یاووندهِ، از این مکتب نظامی برای نخستین بار از بدو تأسیس اش در سال ۲۰۰۵ میلادی (۱۳۸۴ هجری شمسی)، استقبال و پذیرایی نمود.

JPEG

هدف مکتب مذکور که ثمرهء مشارکت میان کشورهای فرانسه و کامِرون می باشد، آموزش و پرورش کادرهای بسطح بُلند ارتش های افریقایی در عرصهء تدریسات نظامی عالی درجه دو است.

مکتب عالی بین المللی حرب یاووندهِ بخاطر شناخت شهادت نامه اش و معادل آن با مکتب حرب پاریس از شهرت بین المللی برخوردار است. این نهاد نظامی نشان مرکز سویه تعلیمات عالی جامعه اقتصادی دول افریقای مرکزی را نیز از آن خود ساخت.

دوازدهمین دور تعلیمی مکتب بین المللی حرب یاووندهِ متشکل از ۶۲ کارآموز مربوط به ۲۱ ملیت است.

جهت معلومات مزید :
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/cameroun/evenements/article/cameroun-visite-a-paris-de-l-ecole-superieure-internationale-de-guerre-de

تاریخ نشر 18/06/2017

قسمت بالایی صفحه